Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) vừa chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tháng 11/2022, theo Bộ Công an.

Khẩn trương hoàn thiện pháp lý để bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 01/01/2023
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải thống nhất mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe lái xe của các cơ sở y tế có đủ điều kiện nhằm phục vụ dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến (nguồn: mps)

Đến nay Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 46/TT-BCA, ngày 04/11/2022 quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu khác, tính đến ngày 24/11/2022, đã kết nối chính thức với 12 bộ, ngành; 1 doanh nghiệp nhà nước; 3 doanh nghiệp viễn thông và 16 địa phương. Đã tra cứu, xác thực thông tin phục vụ làm sạch dữ liệu cho các đơn vị và làm giàu dữ liệu dân cư (đã đồng bộ thông tin Bảo hiểm xã hội của 27.568.711 công dân; đồng bộ mũi tiêm của 102.451.763 công dân...).

Theo Bộ Công an, việc ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, số lượng cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng thẻ Căn cước công dân trong khám chữa bệnh tính đến ngày 24/11/2022 là 11.909/13.056 cơ sở (đạt tỷ lệ 91,2%). Số lượng công dân có sử dụng Căn cước công dân đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc: 6.177.777 công dân...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tái cấu trúc quy trình dịch vụ công Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); hoàn thành xây dựng, kết nối, tích hợp, công bố, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục này trên Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, đến nay đã triển khai thí điểm thành công 2 dịch vụ công liên thông, gồm: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam từ ngày 21/11/2022 đến 25/11/2022.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc hoàn thiện pháp lý để triển khai các nhiệm vụ của Đề án đúng tiến độ, nhất là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 01/01/2023 là vấn đề đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành trong tháng 12/2022.

Đối với 2 thủ tục hành chính liên thông vừa thí điểm tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Chính phủ phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong tháng 12/2022 trước khi nhân rộng trên địa bàn toàn quốc vào đầu tháng 1/2023.

“Để triển khai sổ sức khỏe điện tử, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo mở dịch vụ khai thác thông tin khám chữa bệnh bằng bảo hiểm để hiển thị thông tin trên ứng dụng VneID, tạo tiện ích cho người dân. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Bộ Công an ra văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế truyền thông tin khám chữa bệnh của người dân lên cơ quan bảo hiểm xã hội...”, ông Tô Lâm lưu ý./.