Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2017 ước tăng 7,9% so với năm trước (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 6,5%-7%), trong đó GRDP theo ngành kinh tế ước tăng 8,21% (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 7%-7,5%). GRDP bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 57,1 triệu đồng (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 50,5 triệu đồng).

Chịu ảnh hưởng nhiều từ hiện tượng thời tiết cực đoan nhưng Khánh Hòa vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2017 ước tăng 7,64% so với năm 2016 (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 8,8%), trong đó công nghiệp ước tăng 6,81%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2017 ước tăng 6,5% so với năm trước (Nghị quyết HĐND tỉnh là 7,5%).

Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ năm 2017 ước tăng 10,25% so với năm 2016 (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 7,8%). Hoạt động thương mại ở địa phương phát triển sôi động và tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao, với tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn năm 2017 ước tăng 15,1% so với năm 2016.

Ngành du lịch tiếp tục phát triển với doanh thu du lịch năm 2017 ước được 17.000 tỷ đồng tăng 30,8% so với năm 2016; lượt khách lưu trú ước được 5,43 triệu lượt với 13,8 triệu ngày khách tăng lần lượt 19,8% và 31,8%, trong đó khách quốc tế ước được 2,02 triệu lượt với 6,9 triệu ngày khách quốc tế, tăng lần lượt 73,4% và 88,8%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn năm 2017 ước được 1.220 triệu USD (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 1.320 triệu USD), tăng 0,97% so với năm 2016. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: thủy sản các loại 510 triệu USD tăng 12,3%, dệt may 75 triệu USD tăng 8,9%, tàu biển 303,64 triệu USD (9 chiếc/12 chiếc) giảm 19,3%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn năm 2017 ước được 680 triệu USD, giảm 3,5% so với năm 2016. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: nguyên phụ liệu thuốc lá, máy móc thiết bị, nguyên liệu thủy sản…

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2017 ước tăng 2,49% so với năm 2016 (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 2,8%), trong đó: Nông nghiệp tăng 3,89%; lâm nghiệp tăng 9,92%; thủy sản tăng 1,28%.

Thu ngân sách nhà nước năm 2017 ước được 18.964 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2016 và bằng 109,9% dự toán (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 17.260 tỷ đồng).Các Chi nhánh Tổ chức tín dụng đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp phục vụ sản xuất; tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng. Ước đến cuối tháng 12/2017, huy động vốn toàn Tinh đạt 73.320 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 9.667 tỷ đồng với 15,19%. Dư nợ cho vay đạt 64.050 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 12.493 tỷ đồng với 24,23%. Dòng vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 27.383 tỷ đồng, chiếm 44,01% tổng dư nợ. Nợ xấu thấp, chiếm 0,7%/tổng dư nợ.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Để kinh tế Khánh Hòa tiếp tục phát triển, trong 2018, Tỉnh sẽ thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, về sản xuất công nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch ngành đã được phê duyệt như: Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Thực hiện có hiệu quả các chương trình Khuyến công quốc gia, Khuyến công địa phương. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ việc ứng dụng các máy móc trang thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ mới sản xuất sản phẩm mới, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nghề,... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp: Diên Phú (mở rộng). Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 có thể khởi công xây dựng vào quý I/2018; theo dõi, đôn đốc thủ tục đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư triển khai các dự án năng lượng điện mặt trời trên địa bàn Tinh để tạo thêm năng lực sản xuất mới.

Hai là, về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn giai đoạn 2017-2025; mô hình sản xuất theo chuỗi..., theo đó phát huy đặc biệt điều kiện tự nhiên của từng vùng để phát triển cây trồng có lợi thế, hình thành các vùng sản xuất tập trung thâm canh cao, sản xuất theo mô hình VietGap gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về ý thức quản lý, bảo vệ rừng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng sản xuất.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035. Tiếp tục triển khai các kế hoạch phòng chống dịch, an toàn dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, phát huy hiệu quả Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững. Thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân yên tâm đánh bắt xa bờ, tiếp tục đầu tư hệ thống hậu cần dịch vụ trên biển.

Ba là, về thương mại, dịch vụ và du lịch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2018. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm theo đề án xúc tiến thương mại, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2018 nhằm tập trung phát triển thị trường trong nước, nhất là thị trường bán lẻ và mở rộng xuất khẩu.

Bốn là, về đầu tư xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo quy định của Luật Đầu tư công và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tập trung nguồn lực để khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn Tỉnh.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm của Tinh như: Đường Nha Trang - Diên Khánh (đoạn Cao Bá Quát - Cầu Lùng); Đường Phong Châu; Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; các tuyến đường và nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang; các dự án BT Nút giao thông Ngọc Hội và Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội….

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trong của nền kinh tế và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và tái cơ cấu các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tinh theo kế hoạch đã phê duyệt, trong đó trọng tâm là hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt và tái cơ cấu Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Tiếp tục xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Tinh giai đoạn 2017-2020.

Năm là, về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống giáo và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2025; triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; Đề án dạy và học ngoại ngữ. Thực hiện Kế hoạch “Xây dựng trường phổ thông chất lượng cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020” ở các huyện, thị xã, thành phố nhằm tại điều kiện cho học sinh giỏi các cấp có cơ hội phát triển năng khiếu và làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn cho trường THPT chuyên của Tinh.

Sáu là về y tế. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở. Triển khai thực hiện tốt Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 đã được UBND Tinh ban hành theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 10/7/2017; Kế hoạch phát triển mạng lưới Y học gia đình giai đoạn 2016-2020; Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế khánh hòa giai đoạn 2017-2020 và Đề án chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ về làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017-2020.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh trong đó thực hiện giảm quá tải các bệnh viện tuyến tỉnh, thực hiện: Đề án giảm quá tải Bệnh viện giai đoạn 2016-2020; chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 và Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020.

Bảy là về tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch của Tinh về bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái, dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tiết kiệm và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời cho đô thị Cam Đức; các dự án sửa chửa và nâng cao an toàn đập (WB8)…

Tám là về cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công; xây dựng Đề án Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ tại huyện Trường Sa và tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức ra công tác tại các xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa giai đoạn 2018-2023 (giai đoạn 3).

Xây dựng hoàn thành Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa để thành lập huyện Tân Định.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là quy trình liên thông các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cán bộ, công chức, viên chức, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ./.