Ngày 15/01/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và WB tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Khởi động Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư là 301 triệu USD, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến 2020.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 625/QĐ/-TTg ngày 13/5/2015 do WB tài trợ. Địa phương thực hiện dự án gồm 13 tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang… với 4 hợp phần: Tăng cường năng lực thể chế thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững; Phát triển cà phê bền vững; Quản lý dự án.

Tổng vốn đầu tư là 301 triệu USD, trong đó vốn IDA (Hiệp hội phát triển Quốc tế) của WB là 238 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ 28 triệu USD, vốn tư nhân 35 triệu USD

Mục tiêu chung của Dự án là góp phần triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” thông qua việc tăng cường năng lực thể chế của ngành, đổi mới phương thức quản lý canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho ngành cà phê và lúa gạo.

Đối với hợp phần cà phê, dự án sẽ hỗ trợ 63.000 nông dân trên diện tích 69.000 ha được tham gia tập huấn về biện pháp canh tác cà phê bền vững và tái canh nhằm tăng lợi nhuận khoảng 20% (tương đương 15 triệu đồng/ha), trong đó hỗ trợ tái canh 9.000 hộ (10.000 ha).

Đối với hợp phần lúa gạo, với 200.000 ha sản xuất lúa của 140.000 hộ nông dân được áp dụng công nghệ tiên tiến, lợi nhuận của nông dân trên mỗi ha có thể tăng 30%, tổng giá trị tăng thêm cho toàn vùng khoảng 40-60 triệu USD/năm.

Giảm tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc giảm lượng nước tưới, giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác lúa gạo, cà phê.

Tăng cường năng lực thể chế phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh tham gia Dự án.

Tại hội nghị, đại diện WB và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nghe các đơn vị liên quan, giới thiệu tổng quan và cam kết thực thi dự án. Đồng thời, trình bày các vấn đề liên quan đến dự án; giới thiệu cơ cấu tổ chức, chính sách và cơ cấu tín dụng và cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết, Hội nghị khởi động tạo điều kiện để dự án phát triển bền vững một cách tốt nhất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết đưa vào sử dụng dự án đúng tiến độ về thời gian và mục tiêu đề ra.

Đại diện WB tại Việt Nam khẳng định, WB đánh giá cao mối quan hệ lâu dài và ngày càng phát triển với Việt Nam nói chung và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mối quan hệ đó thể hiện sự hợp tác trên nhiều dự án, đặc biệt trong dự án quan trọng này.