Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể như sau:

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2018 ước đạt 670 nghìn tấn với giá trị đạt 341 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,16 triệu tấn và 1,1 tỷ USD, tăng 21,7% về khối lượng và tăng 37,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018 với 29,1% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 411,6 nghìn tấn và 216,6 triệu USD, giảm 21,9% về khối lượng và giảm 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu nông. lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 12,3 tỷ USD

Trong tháng 4/2018, xuất khẩu cà phê ước đạt 162 nghìn tấn với giá trị đạt 307 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 691 nghìn tấn và 1,3 tỷ USD, tăng 18,1% về khối lượng và tăng 0,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong 3 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh là: Indonesia (gấp 10,4 lần), Nga (89,7%), Philippin (85,5%), Angieri (18,9%) và Nhật Bản (12%).

Đối với mặt hàng cao su, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng này đạt 63 nghìn tấn với giá trị đạt 91 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 324 nghìn tấn và 476 triệu USD, tăng 7,6% về khối lượng nhưng giảm 21,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Ấn Độ, và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018, chiếm thị phần lần lượt là 56,2%, 7,9% và 5,2%.

Trong tháng 4/2018, điều cũng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, khoảng 282 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 103 nghìn tấn và 1,04 tỷ USD, tăng 23,1% về khối lượng và tăng 31,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Đối với gỗ và sản phẩm gỗ, giá trị xuất khẩu trong tháng 4/2018 đạt 639 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018 - chiếm 77,8% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Các thị trường có giá trị xuất khẩu gỗ tăng mạnh là Hàn Quốc (44,8%), Pháp (22,8%) và Hoa Kỳ (10,8%).

Trong tháng này, thuỷ sản vẫn là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất. Theo đó, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4/2018 ước đạt 650 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018, chiếm 52% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 3 tháng đầu năm 2018, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Hà Lan (55,7%), Trung Quốc (44,6%), Anh (33,8%), Đức (30,3%), Úc (24,9%), Thái Lan (21,9%) và Canada (13,3%).

Về tình hình nhập khẩu, trong tháng 4/2018 đạt 2,57 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt 9,5 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 7,38 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, giá trị nhập khẩu tập trung vào một số sản phẩm, như: ngô 250 triệu USD; phân bón khoảng 133 triệu USD; Thức ăn gia súc và nguyên liệu khoảng 348 triệu USD; lúa mỳ đạt 122 triệu USD; thủy sản 130 triệu USD; rau quả ước 107 triệu USD./.