Chủ nhật 05/02/2023 01:54 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Quyết tâm xóa “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam
Phải “oằn mình” gánh thuế, phí, lệ phí – đừng trách doanh nghiệp và người dân
Cấp Chứng thư điện tử cho thủy sản xuất khẩu sang EU
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022