Ngày 25/12, NHNN vừa công bố thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần 14-18/12. Theo đó, lãi suất huy động bằng VND tương đối ổn định. Hiện, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động - cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua - bán bằng ngoại tệ, ngày 17/12/2015, NHNN đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, có hiệu lực từ 18/12/2015. Theo đó, NHNN đã điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của cá nhân từ 0,25%/năm xuống 0%/năm.

Ngay khi có hiệu lực, từ sáng ngày 18/12/2015, các TCTD đã áp dụng mức lãi suất huy động USD theo đúng quy định trần lãi suất USD của NHNN. Hiện nay lãi suất huy động USD của TCTD phổ biến ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Về lãi suất cho vay đối với VND được đánh giá ổn định. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Đối với USD, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 3-6,5%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,3%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,5%/năm.

Tại thị trường liên ngân hàng, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần từ 07 - 11/12/2015, thì lãi suất không thay đổi ở kỳ hạn 01 tuần. Tuy nhiên có sự biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt còn lại từ 01 tháng trở xuống. Cụ thể, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đổi chiều giảm 0,02%/năm xuống còn 4,67%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tiếp tục tăng lần lượt đến mức 4,92%/năm và 4,98%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 07 - 11/12/2015, lãi suất bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt, cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt là 0,06%/năm; 0,09%/năm và 0,10%/năm./.