Theo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3, để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án, theo Tờ trình của Chính phủ, đến năm 2021, dự án đã được triển khai hoàn thành khoảng 2.362 km/2.744 km, đạt 86,1%; chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện 171 km của 3 đoạn: Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; Đoan Hùng - Chợ Bến; Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận. Đến nay, tiến độ triển khai Dự án đã chậm gần 2 năm so với yêu cầu hoàn thành các dự án thành phần và nối thông toàn tuyến, với quy mô 2 làn xe theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 66/2013/QH13 và chưa rõ thời gian kết thúc.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Tiểu ban Xây dựng, Giao thông, Công Thương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị Chính phủ có ­­đánh giá cụ thể về giải phóng mặt bằng ở những địa phương bàn giao mặt bằng chậm; làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc giải phóng mặt bằng chậm và triển khai quy hoạch, đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội chậm, làm hạn chế đến hiệu quả tổng hợp của công trình.

Làm rõ trách nhiệm triển khai chậm dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đề nghị Chính phủ tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án (ảnh: Quốc hội)

Đề cập về mục tiêu, giải pháp thực hiện dự án trong giai đoạn sau năm 2020, thay mặt Tiểu ban Xây dựng, Giao thông, Công Thương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đề nghị Chính phủ tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, thanh quyết toán kịp thời, hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện dở dang, sớm đưa vào khai thác, sử dụng. Đối với các dự án còn lại, một số dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, một số dự án khác đang được đề nghị chuyển đổi phương thức đầu tư, nên đề nghị cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, lựa chọn phương án đầu tư thiết thực, hiệu quả.

Tiểu ban Xây dựng, Giao thông, Công Thương đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cụ thể, khả thi trong bố trí nguồn vốn đầu tư và công tác triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh ở giai đoạn trước.

Thay mặt Tiểu ban Xây dựng, Giao thông, Công Thương kiến nghị Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ; yêu cầu Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành Nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2025). Đề nghị Chính phủ xem xét, cân đối nguồn lực, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm chỉ đạo hoàn thành các dự án thành phần còn lại trong giai đoạn 2021-2025. Cần rà soát, báo cáo làm rõ về việc đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến có nằm trong phạm vi đường Hồ Chí Minh cần hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội hay không và có đề xuất cụ thể về bố trí vốn cho đoạn tuyến này.

Cùng với đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực và tập trung triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ và yêu cầu của Quốc hội, Tiểu ban Xây dựng, Giao thông, Công Thương còn đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện Dự án theo quy hoạch, cũng như quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ.../.