Tthông tin này được công bố tại Hội nghị triển khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2017 khu vực phía Bắc vừa diễn ra ngày 11/12 tại Hà Nội.

Theo Bộ Y tế, trong lần đầu đấu thầu thuốc tập trung đã tiết kiệm hơn 477 tỷ đồng

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, những đổi mới trong các quy định về đấu thầu thuốc đã từng bước nâng cao chất lượng công tác này. Đặc biệt là trong lần đầu tiên triển khai mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia đã tổ chức đấu thầu tập trung cấp quốc gia với 5 hoạt chất (22 mặt hàng thuốc, bao gồm 5 thuốc biệt dược và 17 thuốc generic) để cung cấp cho các cơ sở y tế trên toàn quốc trong 2 năm 2018 - 2019. Theo đánh giá ban đầu, quá trình tổ chức đấu thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Kết quả đã lựa chọn được các nhà thầu cung ứng các mặt hàng thuốc đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Về hiệu quả kinh tế, tổng giá kế hoạch của các gói thầu là 2.746 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2.269 tỷ đồng, giảm được hơn 477 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 17% so với kế hoạch. Trong số tiền 477 tỷ tiết kiệm được, riêng thuốc biệt dược đã tiết kiệm được trên 114 tỷ đồng (giảm 6,9%) so với giá kế hoạch đấu thầu; gói thuốc Generic tiết kiệm được hơn 362,7 tỷ đồng, giảm khoảng 33% so với giá kế hoạch.

Bộ Y tế cũng cho biết, để tiếp tục quản lý tốt giá thuốc, góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai tích cực các chỉ đạo của Chính phủ về đấu thầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia.

Trước đó, ngày 30/12/2016, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia trực thuộc Bộ Y tế được thành lập theo Nghị quyết số 112/NQ-CP./.