Lập các quy hoạch còn dàn trải, thiếu tầm nhìn đồng bộ

“Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 995/QĐ-TTg về lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) triển khai lập 4 quy hoạch ngành quốc gia gồm: Quy hoạch lâm nghiệp; Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi…”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến báo cáo với Đoàn Giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” vừa diễn ra, theo Văn phòng Quốc hội.

Lập quy hoạch chậm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị yêu cầu làm rõ
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, các quy hoạch ngành thời kỳ trước hầu hết được xây dựng trên cơ sở nhu cầu phát triển nội bộ ngành, dẫn tới chưa thống nhất về thời kỳ, tầm nhìn quy hoạch. Ảnh: Quốc hội

Cũng theo Bộ NN&PTNT, nhìn chung, việc tổ chức lập các quy hoạch còn dàn trải, nhiều quy hoạch nhỏ lẻ thực hiện phục vụ mục tiêu quản lý, thiếu tầm nhìn đồng bộ, tổng thể. Trong quá trình lập quy hoạch, thì sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, chặt chẽ, dẫn tới nhiều quy hoạch của các ngành còn mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Việc lấy ý kiến, tham vấn rộng rãi về quy hoạch chưa được thực hiện đầy đủ cả về đối tượng, thời gian lấy ý kiến, dẫn tới nhiều quy hoạch khi được ban hành gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện. Nguồn vốn phục vụ cho công tác lập các quy hoạch còn hạn chế, dẫn tới không đủ kinh phí cho một số hoạt động như: điều tra thu thập tài liệu, khảo sát, thực địa để đảm bảo chất lượng quy hoạch, dẫn tới nhiều quy hoạch thiếu tầm nhìn, chưa sát với yêu cầu phát triển thực tiễn, phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần. Việc quản lý, giám sát, đánh giá tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch được duyệt chưa được thực sự chú trọng, dẫn tới tồn tại một số quy hoạch không còn phù hợp, chưa sát với yêu cầu thực tiễn, khi cần triển khai thực hiện phải tiến hành điều chỉnh cục bộ, hiệu quả thực hiện quy hoạch chưa cao…

Cần làm rõ nguyên nhân tiến độ lập quy hoạch chậm

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Đoàn Giám sát và các đại biểu đánh giá tiến độ lập quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân của tình trạng này là nhiều văn bản hướng dẫn chậm ban hành, một số văn bản được ban hành chưa rõ ràng, gây khó khăn cho thực hiện; còn lúng túng trong việc phối hợp thực hiện, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành trong việc đảm bảo thực hiện tổ chức lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp đảm bảo tính đồng bộ của các quy hoạch theo tinh thần Luật quy hoạch. Cần làm rõ trách nhiệm về sự tham gia của Bộ với các nhiệm vụ quy hoạch của địa phương để bám vào định hướng, tích hợp triển khai, tránh mâu thuẫn, chồng chéo...

Lập quy hoạch chậm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị yêu cầu làm rõ
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Bộ NN&PTNT cần làm rõ cơ sở dự báo các căn cứ lập quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực nông nghiệp, cũng như chất lượng các quy hoạch. Ảnh: Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, theo dự kiến, 3/4 quy hoạch này cần trình, phê duyệt trong năm 2021, nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, gây ảnh hưởng đến việc lập quy hoạch cấp dưới, nên Bộ cần báo cáo làm rõ nội dung này. …

Về ý kiến cho rằng nhiều văn bản hướng dẫn chậm ban hành, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo cáo của Bộ NN&PTNT nêu rõ hơn văn bản nào làm chậm, làm chậm bao lâu, đánh giá ảnh hưởng như thế nào đến việc tổ chức lập quy hoạch, chất lượng quy hoạch; cần báo cáo rõ hơn các khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong luật, chính sách pháp luật về quy hoạch, phân tích nguyên nhân để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tích cực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng quy hoạch.

“Đề nghị Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan, trên cơ sở thông báo của Đoàn Giám sát, khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện báo cáo về các vấn đề Đoàn Giám sát đã đặt ra và gửi lại cho Đoàn Giám sát trong thời gian sớm nhất…”, ông Hải lưu ý./.