MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Theo đó, NHNN chấp thuận việc MB thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh MB tại Campuchia. Ngân hàng mới có tên là Ngân hàng đại chúng trách nhiệm hữu hạn MB Campuchia (tên viết tắt MBCambodia), có trụ sở tại số 146, Đại lộ Preah Norodom, phường Tonle Basak, Quận Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

MB có trách nhiệm thực hiện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh tại Campuchia theo quy định của pháp luật Campuchia và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam; có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội tối thiểu 14 ngày làm việc trước ngày chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh tại Campuchia, trong đó nêu rõ lý do và thời điểm chấm dứt hoạt động, giải thể.

MB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Campuchia theo quy định của pháp luật Campuchia; có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất 14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký văn bản này, MB phải khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Campuchia đã được chấp thuận tại Điểm 1 nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.

Cũng liên quan đến MB, báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới đây của Công ty Chứng khoán lớn nhất Việt Nam SSI (SSI Research) đưa ra những đánh giá lạc quan về triển vọng kinh doanh của MB trong thời gian tới. Với vị thế là ngân hàng lớn, quản trị hiệu quả và chuyển hướng chiến lược thành công sang ngân hàng số, lợi nhuận trước thuế của MB năm 2022 được dự báo sẽ đạt 22.239 tỷ đồng; năm 2023 tăng lên 26.632 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 26,1 năm 2022; 24,8 năm 2023, tiếp tục ghi danh TOP 3 ngân hàng hiệu quả nhất Việt Nam./.