Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký công văn số 1472/BGDĐT-QLCL, ngày 16/04/2018 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2018 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mỗi tỉnh có một cụm thi do sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động.

Sau khi có kết quả của Kỳ thi, các trường đại học và trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên triển khai công tác tuyển sinh. Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm được thực hiện đến hết ngày 31/12/2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp phối hợp chuẩn bị và tổ chức kỳ thi

Tại công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp phối hợp chuẩn bị và tổ chức kỳ thi. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành và lưu ý một số điểm mới trong tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2018; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2017-2018, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tại tỉnh đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, khách quan. Có kế hoạch hướng dẫn và hỗ trợ để thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển thuận lợi và có phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi, kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức thi. Đặc biệt, yêu cầu các tỉnh thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương;

Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp tổ chức kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả:

(i) Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo địa phương phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động tham gia tổ chức Kỳ thi chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt cụm thi ở tỉnh, gồm: bố trí Điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, đảm bảo tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi nhiều nhất cho việc dự thi của thí sinh; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia.

(ii) Chỉ đạo các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền các cấp phối hợp, hỗ trợ tổ chức kỳ thi. Trong đó, chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi và đảm bảo an toàn cho cán bộ của các trường đại học, cao đẳng tham gia tổ chức thi tại địa phương; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các địa điểm thi trong những ngày tổ chức thi; bố trí nơi ăn nghỉ hợp lý cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi theo hướng nghỉ hợp lý cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Cũng tại công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tỉnh./.