Ông Vũ Đức Hiệp, Vụ trưởng Vụ kiểm soát chi cho biết, về việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, Kho bạc Nhà nước các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương chi trả chính xác, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng bị thiệt hại, không để xảy ra tiêu cực.

Tính đến hết ngày 13/12, Kho bạc Nhà nước mới chi trả được 50,57% kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố formosa

Về việc thực hiện đền bù cho ngư dân 4 tỉnh bị thiệt hại do sự cố môi trường thời gian vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường chuyển tiền về các địa phương. Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã tiến hành chuyển 2.728,2 tỷ đồng dựa trên danh sách hộ, gia đình bị thiệt hại do địa phương gửi Kho bạc Nhà nước đã chuyển đủ số tiền đền bù tới các địa phương.

Việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung được Kho bạc Nhà nước các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chi trả chính xác, kịp thời đúng quy định với các đối tượng bị thiệt hại, không để xảy ra tiêu cực.

Tuy nhiên, tính đến ngày 13/12/2016, các phòng tài chính kế hoạch huyện rút tiền từ Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi trả là 1.379,6 tỷ đồng, đạt 50,57% số kinh phí đã chuyển qua Kho bạc Nhà nước.

Chỉ ra nguyên nhân khiến việc chi trả mới đạt 50,75% khi phí chuyển qua qua Kho bạc Nhà nước, đại diện Kho bạc Nhà nước cho rằng, một phần bởi các tỉnh miền Trung liên tiếp bị thiên tai, lũ lụt, nhiều hộ gia đình chưa tới nhận được tiền.

Do hoàn cảnh khách quan này, nên một số địa phương tuy đã rút tiền để chi trả nhưng chưa thực hiện được nên gửi lại vào hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Trước đó, Kho bạc Nhà nước đã chuyển 3.000 tỷ đồng này nằm trong tổng số 500 triệu USD tiền đền bù của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Formosa Hà Tĩnh) về 4 tỉnh bị thiệt hại. Cụ thể, Quảng Bình được cấp 1.100 tỷ đồng, Hà Tĩnh 1.000 tỷ đồng, Quảng Trị 500 tỷ đồng và Thừa Thiên - Huế là 400 tỷ đồng.

Bên cạnh thông tin về việc chi trả khoản bồi thường thiệt hại sự cố Formosa, Kho bạc Nhà nước cũng cho biết đến hết tháng 11, đơn vị này đã giải ngân gần 660.000 tỷ đồng chi thường xuyên. Trong đó, Kho bạc Nhà nước cũng phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán với hơn 26.000 khoản chưa đạt quy định và từ chối thanh toán 24,6 tỷ đồng.

Riêng đối với công tác huy động vốn, đến đến hết 07/12, tổng khối lượng huy động đạt hơn 281.000 tỷ đồng, bằng 99,9% kế hoạch năm./.