Giữ ổn định mặt bằng lãi suất

Hiện nay, mức lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn; khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm. Các chỉ tiêu tiền tệ tăng đúng định hướng Ngân hàng Nhà nước đề ra từ đầu năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2016 tăng trưởng tín dụng tín dụng đạt 18,71% và đạt mục tiêu đề ra

Cụ thể, tính đến ngày 09/12/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%, huy động vốn tăng 18,38% so với cuối năm 2015. Lạm phát cơ bản được kiểm soát ổn định và cả năm đạt 1,87%, góp phần quan trọng trong việc thực hiện kiểm soát lạm phát CPI cả năm 4,74%, đạt mục tiêu dưới 5% của Quốc hội đề ra. Thanh khoản của hệ thống được đảm bảo và có dư thừa, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, năm 2016 Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đạt được các mục tiêu đề ra từ đầu năm, trong đó tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 18,71%, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định, một số tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, trong năm 2016 mặt bằng lãi suất được giữ ổn định, một số tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm thì từ tháng 4 đã ổn định, đặc biệt giữa tháng 4 và từ cuối tháng 9/2016, một số TCTD đã giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong các kết quả chung của ngành ngân hàng năm vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành cung tiền hợp lý tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng ổn định lãi suất huy động, có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ việc phát hành thành công khối lượng lớn trái phiếu chính phủ với lãi suất thấp, đồng thời hỗ trợ ổn định tỷ giá và đảm bảo kiểm soát lạm phát.

Tín dụng tăng 18,71%

Tính đến ngày 29/12/2016, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015. Mức tăng này, theo Ngân hàng Nhà nước đánh giá diễn biến tín dụng và cơ cấu tín dụng năm 2016 phù hợp với chỉ tiêu và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, cơ cấu tín dụng diễn biến tích cực theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản chậm lại.

Thực tế, tín dụng VND tăng cao trong khi tín dụng ngoại tệ tăng thấp, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ. Đối với các Chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực, người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được hệ thống ngân hàng đẩy mạnh triển khai có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế.

Đặc biệt, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, các định hướng điều hành chính sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2017, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các giải pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp điều kiện của nền kinh tế, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục cho phép tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định cho vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu đến hết 31/12/2017./.