Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong Tháng hành động vì Môi trường năm 2017 có gần 3,5 triệu người dân đã tham gia trực tiếp vào các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ biển và hải đảo.

Năm 2017, thu hút thêm 1,5 triệu người tham gia bảo vệ môi trường

Đồng thời, gần 8.000 lễ ra quân làm vệ sinh môi trường ở các cấp; hơn 950.000 km đường xá, cống rãnh được làm vệ sinh, khơi thông khoảng 660.000 hoạt động truyền thông trực tiếp, khóa tập huấn, đào tạo, phổ biến tuyên truyền, nói chuyện về bảo vệ môi trường; hơn 1,5 triệu xây xanh được chăm sóc và trồng mới; khoảng 230.000 tấn rác thải đã được thu gom, xử lý.

Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 2 phát động “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi cả nước. Kết thúc Tháng hành động vì môi trường năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 43 báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” năm 2017 của các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn, tổng công ty.

Đáng chú ý, Tháng hành động vì Môi trường năm 2017 có nhiều hoạt động đi vào thực chất, cụ thể hơn. Các hoạt động mit tinh đã giảm tương đối lớn, thay vào đó các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường từ cấp thôn/bản, cấp xã, cấp huyện được tăng lên với số lượng lớn.

Đáng chú ý, số lượng người trực tiếp tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường đã tăng lên đáng kể. Nếu năm 2016 là gần 2 triệu người, thì năm 2017 là gần 3,5 triệu người, tăng gần 1,5 triệu người tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường; Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nói chuyện về bảo vệ môi trường đã tăng gấp 33 lần so với năm 2016.

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho biết, Tháng hành động vì môi trường năm 2017 được sự quan tâm cũng như sự tham gia tích cực của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cộng đồng, doanh nghiệp và thu được nhiều kết quả tích cực về công tác bảo vệ môi trường trên cả nước, đặc biệt là vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thể hiện rõ trọng việc vận động, khuyến khích người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; làm thay đổi, suy thoái các nguồn tài nguyên, hệ sinh thái và đa dạng sinh học, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm trọng; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, gây mất trật tự, ổn định xã hội vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả; Những vấn đề nêu trên đã và đang ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình an ninh trật tự, hình ảnh của đất nước, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân và an sinh xã hội.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi cả nước nhằm tập trung các nguồn lực để giải quyết các điểm nóng về môi trường đã thu về những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trên cả nước. Đặc biệt “Tháng hành động vì môi trường” năm 2017 đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Cũng tại hội nghị, ông Nhân đánh giá cao sự chủ động tích cực “của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, lồng ghép, đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể về bảo vệ môi trường, giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại các địa phương./.