2019: Hải quan thu nộp ngân sách gần 482 tỷ đồng hàng hóa vi phạm

Theo Báo cáo về kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan trong năm 2019, tính đến ngày 31/12/2019, tổng số thu thuế của toàn ngành đạt 348.721 tỷ đồng, đạt 116,05% dự toán năm, đạt 110,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11,0% so với năm 2018.

Đạt được số thu nêu trên là do Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 723/CT-TCHQ, ngày 30/1/2019, đề ra giải pháp đồng bộ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế thông qua công tác phân luồng kiểm tra hàng hóa tại khâu thông quan; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Lực lượng kiểm soát hải quan toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 17.321 vụ vi phạm pháp luật

Bên cạnh đó, hoạt động xuất – nhập khẩu của năm 2019 tăng mạnh, đạt hơn 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Trong đó: một số mặt hàng có số thu lớn như than đá tăng 92,5% về lượng, 48,8% về trị giá làm tăng thu khoảng 3.400 tỷ đồng; dầu thô tăng 47,1% về lượng, 31% về trị giá làm tăng thu khoảng 2.100 tỷ đồng; ô tô nguyên chiếc tăng 70,7% về lượng, 72,6% về trị giá làm tăng thu khoảng 16.500 tỷ đồng…

Bên cạnh thu ngân sách, cơ quan hải quan cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cụ thể, thống kê từ 16/12/2018 đến 15/12/2019, lực lượng kiểm soát hải quan toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý: 17.321 vụ vi phạm pháp luật (tăng 4,14% so với cùng kỳ năm 2018); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3.035 tỷ đồng (tăng 78,29% so với năm 2018). Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 482 tỷ đồng (tăng 37,08%). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ; chuyển cơ quan khác khởi tố 164 vụ (tăng 23,31% so với năm 2018).

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và XNK hàng hóa, Bộ trưởng ghi nhận việc Tổng cục Hải quan đã tích cực tham mưu cho Bộ Tài chính trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo tiến độ đề ra. Tổng cục đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu.

Tính đến hết năm 2019, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 2,7 triệu hồ sơ của trên 35.000 doanh nghiệp.

Phấn đấu cùng các bộ, ngành cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành

Với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết ngành Tài chính vào ngày 10/1/2020 về phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước khoảng 5%, ngành Hải quan sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ thu năm 2020 được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao, phấn đấu vượt thu trên 5% dự toán (338.000 tỷ đồng) được giao theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để tạo thuân lợi thương mại, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa…theo đúng mục tiêu, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 17 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ. Nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới từ 5 đến 10 bậc...

Nhằm đạt mục tiêu nêu trên, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục tham mưu, đôn đốc, điều phối có hiệu quả các bộ ngành thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành theo hướng áp dụng quản lý rủi ro; chuẩn hóa và thu hẹp danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan hàng hóa; phấn đấu cùng các bộ, ngành cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; xây dựng đề án về kiểm tra chuyên ngành được giao theo Nghị quyết 99/NQ-CP và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả, gian lận xuất xứ hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hải quan sẽ tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác này bằng cách xử lý nghiêm sai phạm của một số tập thể, cá nhân để xảy ra tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả./.