Đó là: các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại các tỉnh từ Ninh Bình - Bình Thuận và Vĩnh Long, Tiền Giang; Dự án Nâng cấp hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại TP. Hồ Chí Minh; Dự án đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình tại 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.

Năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến triển khai 34 cuộc thanh, kiểm tra
Đường cao tốc Bắc-Nam, đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) mới đây đã có quyết định ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Theo đó, năm 2022, Bộ KH&ĐT sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; việc đầu tư theo phương thức đối tác công - tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 tại 6 tỉnh: Hòa Bình, Bình Định, Cao Bằng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Tuyên Quang.

Năm 2022, Bộ KH&ĐT cũng dự kiến triển khai 2 cuộc thanh tra hành chính. Thứ nhất là thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; công tác thi đua khen thưởng; việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện Chiến lược phát triển năm 2020 - 2021. Thứ 2 là thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; quản lý, sử dụng công chức và ký kết hợp đồng lao động; công tác thi đua khen thưởng; việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục Thống kê tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2021.

Bộ KH&ĐT dự kiến triển khai 1 cuộc kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về đầu tư phát triển tại một số địa phương do Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra trong giai đoạn 2018 - 2020.

Theo kế hoạch, Bộ KH&ĐT dự kiến triển khai 3 cuộc kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại 3 tỉnh: Quảng Ninh, Quảng Trị, Bình Thuận; đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015 - 2020 tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm 2022, Bộ KH&ĐT dự kiến triển khai 3 cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông gồm: các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại các tỉnh từ Ninh Bình - Bình Thuận và Vĩnh Long, Tiền Giang; Dự án Nâng cấp hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại TP. Hồ Chí Minh; Dự án đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình tại 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.

Bộ KH&ĐT cũng dự kiến triển khai 3 cuộc kiểm tra tổng thể đầu tư tại tỉnh Hậu Giang, Lào Cai và Gia Lai; kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển của các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; kiểm tra tình hình triển khai theo quy định của pháp luật về đầu tư công và dự trữ quốc gia giai đoạn 2018 - 2022 tại các dự án kho dự trữ quốc gia khu vực miền Trung và Tây Nguyên…

Trong năm 2022, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ KH&ĐT dự kiến tiến hành 2 cuộc thanh tra thực hiện Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm ngày 1/4/2022 tại Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên và Cục Thống kê tỉnh Long An; đồng thời triển khai 2 cuộc thanh tra thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022 tại Cục Thống kê tỉnh Lào Cai và Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi./.