Theo đó, người đứng đầu ngành y tế đã nhận định, thời gian qua, tại các cơ sở khám, chữa bệnh, một số tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ, như: bảo vệ, trông giữ xe, vận chuyển người bệnh cấp cứu, tang lễ... đang gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy thuốc.

Nhằm chấn chỉnh kịp thời những hoạt động nêu trên và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các văn bản pháp luật có liên quan, Bộ trưởng Tiến yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế trong toàn quốc (đặc biệt là bệnh viện) khẩn trương tổ chức rà soát các hợp đồng đã ký kết về cung cấp dịch vụ tại bệnh viện, các cơ sở y tế để có biện pháp ngăn ngừa, đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý hoặc chấm dứt các hợp đồng nếu xảy ra vi phạm hoặc có hành vi ứng xử không tốt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh và chất lượng khám, chữa bệnh.

Đồng thời, tổ chức đấu thầu rộng rãi, khách quan, minh bạch các dịch vụ thuê, khoán do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp theo quy định, lựa chọn những cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý, được tập thể chấp nhận.

Công khai, niêm yết giá các loại dịch vụ do các tổ chức, cá nhân từ bên ngoài cung ứng tại bệnh viện, các cơ sở y tế để cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh biết để tự do lựa chọn.

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ vận chuyển người bệnh, để xây dựng quy chế hoạt động bảo đảm công khai, minh bạch; nghiêm cấm các hành vi ép buộc người bệnh, người nhà người bệnh phải sử dụng dịch vụ do bệnh viện đã ký kết với các tổ chức, cá nhân từ bên ngoài đang triển khai tại bệnh viện.

Bệnh viện phải hấm dứt các hợp đồng cung cấp dịch vụ nếu có hành vi ứng xử không tốt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh và chất lượng khám, chữa bệnh

Các cơ sở y tế tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho các nhân viên đang thực hiện dịch vụ thuê khoán do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp với người bệnh, người nhà người bệnh. Phân công đơn vị của bệnh viện là đầu mối chịu trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra các hoạt động dịch vụ thuê khoán do tổ chức, cá nhân cung cấp; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người bệnh.

Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Y tế, trước người bệnh nếu để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh đồng thời báo cáo nhanh số liệu các dịch vụ đang thuê, khoán ngoài tại đơn vị gửi Sở Y tế, Y tế bộ, ngành để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế (đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trực tiếp gửi báo cáo về Bộ Y tế).

Bộ trưởng Bộ Y tế giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục liên quan tổng hợp số liệu báo cáo tại các địa phương, đơn vị; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ thuê khoán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế bộ, ngành, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế căn cứ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thực hiện những nội dung trên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế; báo cáo số liệu thống kê về Bộ Y tế trước ngày 25/07/2016.

Trước đó, ngày 07/07/2016, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đã có văn bản số 737/KCB-QLCL chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện một số công việc như: Rà soát và gỡ bỏ ngay (nếu có) các quy định nội bộ về hạn chế người bệnh và người nhà lựa chọn dịch vụ vận chuyển người bệnh ra viện, xin về … trong trường hợp không cần trợ giúp y tế; Đối với các trường hợp chuyển viện, cấp cứu cần sự trợ giúp y tế, phải giải thích cho người bệnh cần sử dụng xe chuyên dụng (xe cứu thương bệnh viện, xe vận chuyển cấp cứu 115; Đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ nhân viên bệnh viện, bao gồm cả nhân viên bảo vệ. Quy định rõ trong Hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo về điều khoản về giao tiếp ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh; Giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên bảo vệ có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người bệnh ra vào cơ sở khám chữa bệnh…

Các chỉ đạo của Bộ Y tế được ban hành trong bối cảnh dư luận xã hội nhiều ngày qua đang bức xúc trước vụ việc bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương chặn xe cứu thương chở bệnh nhi ra viện./.