Tại Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cách đây tròn 70 năm, ngay sau thành công của Cách mạng tháng Tám, cùng với sự ra đời của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức được thành lập ngày 28/8/1945.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì và phát biểu tại hội thảo

Bộ Ngoại giao còn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo với cương vị là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Từ thời khắc đó, nền ngoại giao Việt Nam hiện đại ra đời và đóng góp một phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam.

Từ năm 1945 đến nay, Ngoại giao Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh tinh thần “làm bạn với các nước, không gây thù oán với ai”. Nội dung cốt lõi của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là tinh thần yêu chuộng hòa bình và đoàn kết với bạn bè quốc tế. Nhờ đó, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế qua các giai đoạn phát triển, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong việc huy động những nguồn lực cho tái thiết đất nước và bảo vệ chủ quyền.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ to lớn của các nước bạn bè gần xa, của phong trào giải phóng dân tộc, của phong trào không liên kết, của các lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng như phong trào đấu tranh phản chiến tại nhiều nước trên thế giới đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nguồn cổ vũ mạnh mẽ đó cùng với những hành động hỗ trợ cụ thể đã góp phần vào chiến thắng của toàn dân tộc Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Bước sang giai đoạn mới, chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Việt Nam sẽ nỗ lực đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, phát triển quan hệ với các đối tác chủ chốt và các nước bạn bè truyền thống. Trong ngoại giao đa phương, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, đồng thời tham gia tích cực hơn nữa vào các cơ chế đa phương khác. Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực không ngừng diễn biến phức tạp, việc triển khai một cách hiệu quả chính sách đối ngoại với định hướng nêu trên đang đặt ra những thách thức mới đối với ngoại giao Việt Nam.

Ngày nay, thế giới biết đến Việt Nam không chỉ là dân tộc yêu chuộng hòa bình, quật cường, anh dũng trong chiến tranh, mà còn là đất nước đổi mới thành công, thân thiện, có nhiều tiềm năng, kinh tế phát triển năng động, tích cực tham gia vào các công việc quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển./.

Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 185 nước trên thế giới, trong đó có hai đối tác chiến lược toàn diện, 13 đối tác chiến lược và 11 đối tác toàn diện. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư không ngừng phát triển nhanh chóng với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam hiện là thành viên chính thức của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực.