Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đẩy lùi được dịch Covid-19, ngày 8/5/2020, Bộ Văn hóa hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Thời gian thực hiện chương trình từ ngày 01/6 đến ngày 31/12/2020.

Kích cầu du lịch nội địa là giải pháp giúp ngành Du lịch phục hồi trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19

Các nhiệm vụ chính trong Chương trình gồm: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn; các địa phương mở cửa lại du lịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch. Bên cạnh đó, ngành du lịch xây dựng, triển khai các gói kích cầu: Giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng với giá hợp lý kèm theo ưu đãi, cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ theo chương trình du lịch trọn gói.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, để chương trình lan tỏa và đạt kết quả, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương cũng như các bên liên quan tổ chức phát động chương trình tại một số địa bàn du lịch trọng điểm nhằm thu hút sự vào cuộc của các hiệp hội, doanh nghiệp, các đối tác, thực hiện truyền thông để các bên và du khách có thông tin, tham gia tích cực. Bộ cũng sẽ phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa.

Bộ cũng đề nghị, các cơ quan quản lý du lịch tại các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, gắn thông tin rộng rãi về việc mở của các điểm du lịch, mức độ an toàn với xây dựng các quy định hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

Cùng với đó, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các di tích, điểm tham quan, bảo tàng, điểm du lịch do địa phương quản lý góp phần giảm giá thành, tăng tính hấp dẫn các gói kích cầu du lịch. Ngoài ra, địa phương vận động các doanh nghiệp liên quan du lịch trên địa bàn tham gia; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng.

Với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch ở các địa phương, bên cạnh việc hưởng ứng, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; cần khuyến khích các doanh nghiệp du lịch có chính sách giảm giá dịch vụ phục vụ khách du lịch, phối hợp với các hãng hàng không, vận tải, các bên cung ứng dịch vụ thành lập liên minh kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các chương trình kích cầu, khuyến mại, giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Các doanh nghiệp cần cung cấp thông tin, thông báo về dịch vụ và giá cả khuyến mại, thực hiện đúng cam kết với khách du lịch, đồng thời tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và nâng cao tính chuyên nghiệp phục vụ du khách. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng môi trường du lịch chất lượng, vệ sinh, văn minh, thân thiện và thực hiện tốt các quy định an toàn phòng, chống dịch.

Đối với các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải du lịch, Bộ đề nghị xem xét đưa ra chính sách giảm giá vé, cùng doanh nghiệp du lịch, các điểm đến xây dựng chương trình du lịch trọn gói, có chất lượng với giá ưu đãi, đồng thời, thực hiện tuyên truyền và đảm bảo an toàn cho hành khách./.