Bất chấp mặt bằng lãi suất trên thị trường trái phiếu Chính phủ vẫn giảm, trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước bán ra vẫn đắt hàng. Theo phòng chào giá của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), lãi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn từ 5 năm trở lên, trong khi chỉ tăng nhẹ ở các kỳ hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm.

Theo đó, trong tháng 6/2021, lãi suất ở các loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm đều giảm nhẹ so với tháng trước. Trong đó, trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 10 năm và 15 năm giảm mạnh nhất (11-13 điểm %). Mức lãi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với lãi suất giao dịch tại thời điểm cùng kỳ năm trước. Lãi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam ở mức thấp trong khu vực.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất diễn biến như vậy, trong tháng 6/2021, trên thị trường sơ cấp, Kho bạc Nhà nước tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị 46.000 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu đạt 31.803 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 69%.

Một diễn biến đáng chú ý trên thị trường thứ cấp tháng 6 vừa qua, là trong khi giá trị giao dịch thông thường (Outright) đạt 193.085 tỷ đồng, tăng mạnh tới hơn 40% so với tháng trước, nhưng giao dịch mua bán lại (Repo) giảm 6,53% so với tháng trước khi đạt 77.945 tỷ đồng.

Với kết quả khá khả quan trên, tổng khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ trong quý II/2021 đạt 102.288 tỷ đồng, tương ứng 102,2% kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm nay, Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 40,4% kế hoạch cả năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch Outright trung bình tăng lên mức 8.777 tỷ đồng/ngày (tăng 27,3% so với tháng trước), trong khi giá trị giao dịch Repo trung bình giảm xuống 3.543 tỷ đồng/ngày (giảm 3,15% so với tháng trước). Tổng khối lượng giao dịch Outright và Repo 6 tháng đầu năm nay tăng lần lượt 67,9% và 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6/2021, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tổng cộng 3.718 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu Chính phủ, luỹ kế nửa đầu năm nay, nhóm nhà đầu tư này đã mua ròng 10.148 tỷ đồng (trong khi bán ròng hơn 29.875 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM)./.