Thứ hai 27/05/2024 06:53 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam vay ở lãi suất 9,7% qua trái phiếu nội địa
Tiền bán ròng chảy gần 50% sang trái phiếu chính phủ
Tiền lớn tìm cơ hội nơi lãi suất 1-2%/năm
Gọi vốn năm 2020: Kênh trái phiếu riêng lẻ vượt kênh trái phiếu chính phủ
Tiền chảy mạnh vào trái phiếu chính phủ, hướng tới quy mô 1 tỷ USD/mã trái phiếu
Tháng 11, Chính phủ duy trì lãi suất rất thấp khi gọi vốn bằng trái phiếu
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022