Có giải pháp hiệu quả, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới

Theo văn bản số 231/TB-VPCP, ngày 18/5/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất và huy động vốn cho đầu tư phát triển, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp như sau:

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ tại các Nghị quyết, Công điện, Chỉ thị và các văn bản có liên quan, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, không để vàng hóa nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và việc điều hành chính sách tiền tệ. Thống đốc và các Phó Thống đốc NHNN phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ, trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức triển khai các giải pháp theo quy định, hành động vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, nhân dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Điều 18 Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (trong đó đã quy định rõ Thống đốc NHNN quyết định phương án can thiệp cụ thể bao gồm: thời điểm, khối lượng, giá vàng, hình thức can thiệp…) và quy định pháp luật có liên quan thực hiện ngay các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn thị trường vàng theo quy định và phải bảo đảm hiệu quả, hiệu lực, kịp thời, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, cách thức triển khai không phù hợp, giảm hiệu quả các công cụ điều hành của Nhà nước; có giải pháp hiệu quả, kịp thời, khắc phục ngay và luôn tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới bằng các công cụ hiện hành và đề cao trách nhiệm theo thẩm quyền; bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả điều hành, bình ổn thị trường vàng.

Phải hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5 này
Mức giá tham chiếu trong phiên đấu thầu sáng nay (ngày 21/5) của NHNN thấp hơn đáng kể so với mức giá vàng bán ra, mà Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết

Trong một diễn biến có liên quan, để tiếp tục nỗ lực thu hẹp chênh lệch mặt bằng giá vàng trong nước và thế giới, ngày hôm nay (21/5), NHNN tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng. Tổng khối lượng dự kiến đầu thấu của phiên này là 16.800 lượng vàng SJC, với giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 88,6 triệu đồng lượng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với mức giá vàng bán ra, mà SJC niêm yết vào 8h30 phút sáng nay (ngày 21/5) là 90,8 triệu đồng/lượng.

Nghiêm cấm việc lợi dụng thao túng thị trường vàng

Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng; làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vàng, các ngân hàng thương mại có hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, vàng miếng SJC để chỉ đạo, nghiêm cấm việc lợi dụng thao túng thị trường và xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật.

“Khẩn trương thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản có liên quan, hoàn thành trong tháng 5/2024; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng theo quy định.”, Thủ tướng yêu cầu.

Phải hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5 này
Thủ tướng yêu cầu khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, thì kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an

Bộ Tài chính phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế theo từng lần trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/6/2024; xử lý nghiêm, kiên quyết rút, thu hồi ngay giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện đúng quy định về hoá đơn điện tử và xử lý theo pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 17/5/2024, NHNN đã ban hành Quyết định số 324/QĐ - TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, nội dung thanh tra sẽ tập trung vào: (i) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; (ii) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; (iii) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; (iv) Kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ này. Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương…/.