“Nhằm ổn định mặt bằng lãi suất huy động, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã họp với các hội viên để kêu gọi và 100% đã thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn không vượt quá 9,5%/năm (kể cả các khoản khuyến mại cộng lãi suất). Các tổ chức tín dụng cũng đồng thuận nỗ lực giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp thông qua tiết giảm chi phí…”, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng cho biết.

Phó Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất thực chất
Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng, 100% hội viên Hiệp hội Ngân hàng đã thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn không vượt quá 9,5%/năm (nguồn: sbv)

Đến nay, đã có 16 tổ chức tín dụng đăng ký giảm lãi suất cho vay, với mức lãi suất giảm từ 0,5- 3%/năm, cá biệt có ngân hàng cam kết giảm đến 3,5%/năm. Đây là sự cố gắng, quyết tâm của các tổ chức tín dụng trong việc tiết giảm chi phí và chia sẻ khó khăn đối với các doanh nghiệp.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, cho biết, NHNN luôn chỉ đạo các ngân hàng thương mại quan tâm và tạo điều kiện tối đa, để giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay mặc dù điều kiện trong nước và thế giới có nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng.

Ông Tú lưu ý, thời gian tới, các ngân hàng đã cam kết cần thực hiện nghiêm túc giảm lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Những ngân hàng chưa cam kết thì khẩn trương xây dựng và ban hành văn bản cam kết theo tinh thần kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và công bố công khai cam kết giảm lãi suất của mình.

Phó Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất thực chất
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất thực chất, giảm lãi suất nhưng không được tăng các loại phí (nguồn: sbv)

“Các ngân hàng thương mại cần coi việc giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế là trách nhiệm; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động một cách tích cực nhất để có thể giảm lãi suất; giảm lãi suất thực chất, giảm lãi suất nhưng không được tăng các loại phí; tập trung giải ngân vào những lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp – nông thôn, xuất khẩu, sản xuất hàng phụ trợ, vào các lĩnh vực thuộc động lực tăng trưởng của nền kinh tế…”, Phó Thống đốc yêu cầu.

Cũng theo ông Tú, các ngân hàng thực hiện đúng cam kết giảm lãi suất cũng là một trong những yếu tố quan trọng để NHNN có thêm điều kiện xác định hạn mức tín dụng năm 2023 cho ngân hàng đó, bên cạnh những chỉ tiêu đánh giá xếp loại… Đồng thời, NHNN cũng luôn theo dõi sát hoạt động trên thị trường, có biện pháp hỗ trợ, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng...

Phó Thống đốc đề nghị các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. NHNN sẽ tạo điều kiện tối đa về cơ chế, chính sách cho hoạt động của các ngân hàng, nhưng phải đảm bảo mục tiêu trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và các mục tiêu của Chính phủ, Quốc hội đề ra…/.