Như Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã đưa tin, ngày 05/04, Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn thông tin về dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông.

Tại văn bản này, UBND TP. Hà Nội cho biết, sau khi tổ chức họp với đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, các sở, ngành liên quan của Hà Nội, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 1862/UBND-XDGT, ngày 31/3/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, về cơ bản Chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành; hồ sơ tài liệu mời thầu lựa chọn vật tư ống gang dẻo và phụ kiện đầy đủ, chặt chẽ, nhưng do đây là tuyến ống truyền tải quan trọng, phạm vi phục vụ rộng và chủ đầu tư không yêu cầu bên dự thầu cung cấp vật tư mẫu bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để kiểm chứng và làm cơ sở thực hiện việc mua sắm trong trường hợp trúng thầu.

Do vậy, khi dư luận quan ngại thì không có vật tư mẫu để chứng minh, đặc biệt đối với các ý kiến về chất liệu ống, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người sử dụng nước.

Mặt khác, báo chí dư luận gần đây đăng bài nêu lên những lo ngại Nhà thầu trúng thầu cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện là Công ty TNHH Xinxing – Trung Quốc sẽ không đảm bảo chất lượng, tiến độ Dự án cũng như chất lượng, độ bền vật liệu ống gang dẻo và nguy cơ nhiễm chì không đảm bảo sức khỏe cộng đồng, nhân dân…

Trên cơ sở đó, UBND TP. Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện một số nội dung công việc như:

- Tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo và phụ kiện;

- Nghiên cứu kỹ về ý kiến của tư vấn xét thầu và dư luận của nhân dân liên quan đến việc lực chọn nhà thầu của gói thầu cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện;

- Thuê đơn vị tư vấn quốc tế có đủ năng lực thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng toàn diện của đoạn đường ống mẫu do nhà thầu cung cấp, bảo đảm theo các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ mời thầu;

- Lập quy trình kiểm định, nghiệm thu chất lượng vật tư từ giai đoạn sản xuất, thi công, đưa vào sử dụng lâu dài kèm theo các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, đánh giá;

Sau khi tư vấn thực hiện đánh giá đạt kết quả, chủ đầu tư phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các nhà chuyên môn và các nhà khoa học biết và ủng hộ; trường hợp kết quả không đạt yêu cầu về kỹ thuật, chủ đầu tư phải thông báo hủy ngay kết quả đấu thầu; chủ đầu tư tập trung thực hiện toàn bộ các nội dung trên và hoàn thành trong tháng 4/2016 (do tính cấp bách của công trình).

Đồng ý với kiến nghị của TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng (Vinaconex - Chủ đầu tư Dự án) tiếp thu ý kiến của UBND Thành phố, chỉ đạo thực hiện Dự án theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô./.