Chương trình “Mùa xuân cho em" được t chc nhm mang đến cho tr em nghèo, tr em có hoàn cnh khó khăn nhng món quà ý nghĩa, thiết thc, nhân dp Tết đến Xuân v. Ti Chương trình, Qu Bo tr tr em Vit Nam đã tiếp nhn hơn 95 t đồng ca các t chc, cá nhân, doanh nghip, các nhà ho tâm trong và ngoài nước.

Th trưởng B Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hng Lan và các nhà tài tr ti chương trình "Mùa xuân cho em" ln th 11

"Mùa xuân cho em" là chương trình thường niên ca Qu Bo tr tr em Vit Nam phi hp vi các đơn v t chc nhm tri ân các nhà tài tr, huy động ngun lc cho trem có hoàn cnh đặc bit, khó khăn Vit Nam. Chương trình đã được thc hin t năm 2008, và đã huy động được hàng trăm t đồng dành tng cho tr em nghèo trên c nước.

Hiện nay, trong tng s gn 26 triu tr em (dưới 16 tui) trên c nước, vn còn gn 1,5 triu tr em có hoàn cnh đặc bit, m côi, tàn tt, lang thang, lao động sm và hơn 2,5 triu tr em có nguy cơ rơi vào hoàn cnh đặc bit (tr em nghèo, tr em b buôn bán, bt cóc và b lm dng tình dc) cn có s quan tâm, h tr ca ca Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ ca c cng đồng.

Theo thông tin t Qu Bo tr tr em Vit Nam, t khi thành lp đến nay Qu Bo tr tr em Vit Nam đã n lc hoàn thành xut sc nhim v, kết ni các nhà ho tâm trong và ngoài nước để huy động ngun lc đến được nhiu địa ch tr em cn giúp đỡ. Trong đó, có hàng trăm ngàn tr em được khám bnh, cp thuc min phí, hàng ngàn em được phu thut tim bm sinh, mt, d tt h môi hàm ếch, nhiu em được cp xe đạp đến trường, cp hc bng, h tr đột xut...

Tính đến thi đim hin ti, Qu Bo tr tr em các cp đã vn động được trên 5.500 t đồng để h tr hơn 30 triu lượt tr em có hoàn cnh đặc bit. Riêng năm 2017, Qu Bo tr tr em đã trin khai h tr cho 106.400 lượt tr em (đạt 177,3 % kế hoch năm), tương ng vi tng kinh phí h tr hơn 79 t đồng, thông qua các chương trình h tr chăm sóc sc khe và dinh dưỡng cho tr em; H tr giáo dc; H tr bo v, H tr phát trin; H tr theo yêu cu ca nhà tài tr, h tr đột xut và h tr khác Đây là con s có ý nghĩa to ln, góp phn thay đổi cuc đời, mang li nim vui và hnh phúc cho nhiu em nh và gia đình các em.

Chương trình còn có s tham gia biu din ca các ngh sĩ, như: Anh Thơ, Khánh Linh, Minh Quân, Xuân Bc... Đặc bit ti chương trình, em Phm Huy Tri (tnh Qung Ngãi), hin đang là sinh viên trường Đại hc Cnh sát nhân dân TP. H Chí Minh, là mt trong s nhng tr em nhn h tr t Qu Bo tr tr em Vit Nam đã chia s cm xúc và gi li cm ơn đến Qu, các nhà tài tr đã h tr cho em, cũng như tr em có hoàn cnh khó khăn khác.

Cũng ging như Tri, hai ch em người dân tc Mông Sùng Th Minh và Sùng Văn Mnh đến t huyn Ngân Sơn (Bc Kn) là nhng hc sinh đã và đang sinh hot ti nhà ni trú ca trường PTDTBT THCS Thun Mang xúc động khi nh li nhng ngày đầu được chuyn v trong ngôi nhà ni trú khang trang do Qu Bảo trợ Trẻ e Việt Nam tài tr.

Cũng ti chương trình, B Lao động, Thương binh và Xã hi đã trao bng khen cho các tp th và cá nhân có thành tích xut sc trong công tác bo v, chăm sóc tr em năm 2017. Trước đó, bui chiu cùng ngày ti Ph Ch tch, Phó Ch tch nước Đặng Th Ngc Thnh, Ch tch Hi đồng Bo tr Qu Bo tr tr em Vit Nam đã gp mt hơn 40 t chc, cá nhân tài tr tiêu biu có nhng đóng góp tích cc cho các hot động vì tr em năm 2017 trong Chương trình Tri ân nhng tm lòng vàng, đồng thi kêu gi s ng h c v vt cht ln tinh thn ca các t chc, cá nhân, doanh nghip trong và ngoài nước cùng đồng sc, đồng lòng giúp tr em nghèo, tr em khó khăn, tr em có hoàn cnh đặc bit trên c nước có điu kin sng và phát trin tt hơn trong nhng năm tiếp theo./.