Đối tượng áp dụng của Hướng dẫn tạm thời là các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị kinh doanh vận tải của 5 lĩnh vực; đơn vị vận tải nội bộ; bến xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng biển; cảng, bến thủy nội địa; cảng hàng không, sân bay, bãi đáp thủy phi cơ; ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt; đầu mối xếp dỡ hàng hóa khác; Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện, người đi theo phương tiện (đối với vận tải hàng hóa, vận tải người nội bộ) và hành Khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải 5 lĩnh vực và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải.

Quy định mới đối với 5 lĩnh vực giao thông phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19
Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô cần xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời cũng nêu rõ các nguyên tắc tổ chức của cả 5 lĩnh vực giao thông vận tải trong tổ chức hoạt động vận tải hành khách khi từng bước nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.

Về vận tải Đường bộ, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô cần xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển theo quy định tùy theo từng loại hình vận tải. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người đi theo xe cần thực hiện biện pháp phòng, chống dịch: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế…

Về vận tải Hàng hải, đơn vị vận tải, chủ phương tiện cần xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19; nắm bắt thông tin về cấp dịch do địa phương công bố; Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp với y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc tại nơi làm việc; Chuẩn bị phương tiện đảm bảo các yêu cầu về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường theo quy định; Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tàu theo quy định của Bộ Y tế và địa phương; Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt của phương tiện chở hành Khách (khoang hành khách, ghế ngồi, khu vực vệ sinh) hàng ngày và ngay sau khi kết thúc chuyến đi (chỉ thực hiện khi hoạt động ở địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4); Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao…

Với Vận tải đường thủy nội địa, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vận chuyển hành khách xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo quy định. Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc tại nơi làm việc; Chuẩn bị phương tiện đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo quy định; Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tàu theo quy định của Bộ Y tế…

Vận tải Đường sắt tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cho đến khi có quy định thay thế (theo quy định tại điểm Giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế GTVT và các cơ quan liên quan khẩn trương sơ kết đánh giá thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021. Trên cơ sở kết quả thực hiện và căn cứ vào Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Đường sắt Việt Nam xây dựng Dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 1782/QĐBGTVT ngày 11/10/2021, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 18/10/2021.

Vận tải Hàng không tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Quyết định 1786/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 cho đến khi có quy định thay thế (theo quy định tại điểm 2 Mục 1 Phần IV của Quy định tạm thời ban hành kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ).

Về việc kết nối vận chuyển hành khách đến đi tại cảng Hàng không, Ga Đường sắt thuộc địa bàn có dịch ở cấp 4, yêu cầu đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt bố trí vị trí, khu vực trong cảng hàng không, ga đường sắt cho phương tiện vận tải đường bộ đón, trả khách; hướng dẫn phương tiện vận tải đường bộ ra, vào cảng hàng không, ga đường sắt theo đúng vị trí, khu vực đã quy định. Đồng thời, quy định khu vực cho khách chờ để đi lên tàu; hướng dẫn, giám sát hành khách trong việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch tại cảng hàng không, ga đường sắt; Phối hợp với Sở GTVT (địa phương có cảng hàng không, ga đường sắt) để tổ chức việc đưa, đón hành khách thông qua cảng hàng không, ga đường sắt. Sở GTVT (địa phương có cảng hàng không, ga đường sắt) chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô kết nối giữa vận tải đường bộ với cảng hàng không, ga đường sắt.

Đơn vị vận tải kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, lái xe vận chuyển hành khách đi, đến cảng hàng không, ga đường sắt theo nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”; không được phép dừng đỗ trên hành trình (trừ trường hợp khẩn cấp); Chấp hành hướng dẫn của Sở GTVT, đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt khi vận chuyển hành khách đi, đến cảng hàng không, ga đường sắt…/.