Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã nêu quan điểm này tại Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sáng ngày 05/4/2023.

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030: Mở ra những cơ hội phát triển mới, định hình các giá trị mới cho tỉnh Đắk Nông
Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định, quy hoạch giúp tỉnh có thể chủ động kiến tạo tương lai phát triển cho địa phương trong giai đoạn 2021-2030 và xa hơn nữa đến năm 2050. Ảnh: Đức Trung/MPI

Đắk Nông vẫn là "vùng trũng" về thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài

Đắk Nông là tỉnh có vị trí quan trọng, nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam tại Vùng Tây Nguyên kết nối giữa vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; thuộc hành lang kinh tế kết nối Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, các hành lang Đông - Tây kết nối Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; thuộc tam giác phát triển giữa ba nước Việt Nam-Lào-Camphuchia.

Trên địa bàn tỉnh Đăk Nông có đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) và Quốc lộ 14C nối Đắk Nông với Đắk Lắk, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh (theo trục dọc); Quốc lộ 28 nối Đắk Nông với Lâm Đồng và Bình Thuận (theo trục ngang); là địa phương có quặng bô xít, với trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á, có Vườn Quốc gia Tà Đùng, Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết, sau 20 năm thành lập, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện đạt mục tiêu “thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế được nâng lên, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển.

An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng. Những thành tựu đạt được đã góp phần quan trọng đưa tỉnh Đắk Nông hoà nhịp vào sự phát triển chung của vùng Tây Nguyên và cả nước.

Tuy nhiên, đặt trong tương quan phát triển của vùng và cả nước, quá trình phát triển của Đắk Nông vẫn còn nhiều hạn chế: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, phát triển còn thiếu tính ổn định và bền vững. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Văn hóa xã hội còn một số hạn chế. Giảm nghèo chưa thực sự bền vững; tình trạng dân di cư tự do gây thêm nhiều áp lực về cơ sở hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội…

Giai đoạn 2011- 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP kinh tế của Tỉnh vẫn được duy trì ở mức tăng trưởng khá (đạt 6,67%), nhưng không ổn định qua các năm và giai đoạn; năm 2020, quy mô GRDP đạt 19.026 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế thuộc hàng thấp so với các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên; tổng thu chi ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 11.530 tỷ đồng, chỉ đáp ứng dự toán chi ngân sách hàng năm khoảng 37,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,4 triệu đồng/người/năm (mức bình quân của vùng Tây Nguyên là 35,1 triệu đồng năm) so với cả nước thì bằng 69,09% (cả nước là 50,8 triệu đồng/người/năm).

Hiện nay, Đắk Nông vẫn là "vùng trũng" về thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài (tổng vốn đầu tư toàn nền kinh tế trên địa bàn Tỉnh thời kỳ 2011-2020 đạt 63.575 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân năm chỉ đạt 0,56%).

Về kết cấu hạ tầng, hạ tầng giao thông kém phát triển ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư (năm 2019 xếp thứ 57/63 do VCCI xếp hạng); việc kết nối nội vùng, ngoại vùng hạn chế, trên địa bàn tỉnh có 03 tuyến quốc lộ: đường Hồ Chí Minh (QL14); Quốc lộ 14C; Quốc lộ 28.

Khả năng thu hút đầu tư hạn chế. Tổng vốn đầu tư toàn nền kinh tế trên địa bàn Tỉnh thời kỳ 2011-2020 đạt 63.575 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân năm chỉ đạt 0,56%.

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030: Mở ra những cơ hội phát triển mới, định hình các giá trị mới cho tỉnh Đắk Nông

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết, nội dung quy hoạch được phân tích, xây dựng trên cơ sở thông tin, dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy về thực trạng, tiềm năng, khả năng phát triển của tỉnh. Ảnh: Đức Trung/MPI

Quy hoạch giúp Tỉnh chủ động kiến tạo tương lai phát triển

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Đắk Nông là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên được tổ chức thẩm định.

“Chúng ta đã biết, việc lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 cần nhận diện các yếu tố mới, trong điều kiện hoàn cảnh mới để chủ động ứng phó với các thách thức. Từ bối cảnh mới, chúng ta nhận ra đâu là cơ hội mới, thách thức mới, để có được tư duy mới, tầm nhìn mới, tạo dựng không gian phát triển mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho Tỉnh và đất nước”, Thứ trưởng nhấn mạnh và chỉ rõ, quy hoạch giúp Tỉnh có thể chủ động kiến tạo tương lai phát triển cho địa phương trong giai đoạn 2021-2030 và xa hơn nữa đến năm 2050, chứ không chỉ dựa nào tiềm năng, lợi thế sẵn có hay là thích ứng, đối phó với những khó khăn, thách thức.

“Như vậy, trong mỗi bản quy hoạch cần có sự tiếp thu sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tiễn các xu hướng mới trên thế giới, để có thể dẫn dắt được cuộc chơi trong nền kinh tế thị trường có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế”, Thứ trưởng nói.

Quy hoạch nêu 3 kịch bản tăng trưởng cho tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030

Cụ thể, kịch bản 1, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 là 7,17%. Đây là kịch bản phát triển cơ bản theo quán tính của nền kinh tế, chưa có sự phấn đấu cao.

Kịch bản 2 với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 là 9,05%. Đây là kịch bản có sự phấn đấu cao, hài hoà giữa các ngành, tạo nền tảng bền vững cho phát triển giai đoạn tiếp theo.

Kịch bản 3 có tốc độ tăng trưởng GRDP là 10,85%. Đây là kịch bản có sự phấn đấu cao từ nội lực, nội bộ nền kinh tế của Tỉnh, kết hợp sự hỗ trợ tích cực từ Trung ương.

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông được lập trong bối cảnh có những thuận lợi là: đã có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rất rõ về định hướng phát triển của đất nước đến năm 2045, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về tính pháp lý đã có Luật Quy hoạch, Nghị định, hướng dẫn, Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt; một số quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt và các quy hoạch ngành quốc gia khác đang trong quá trình hoàn thiện và trình phê duyệt.

Đối với quy hoạch tỉnh, đến thời điểm hiện tại đã có 8 tỉnh đã được phê duyệt (Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lào Cai và Tuyên Quang); 25 tỉnh đã thẩm định xong, đang hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hơn 10 tỉnh đang tổ chức thẩm định.

“Đắk Nông phải coi việc lập quy hoạch tỉnh lần này là cơ hội quý để tổng kiểm kê, rà soát, đánh giá nguồn lực phát triển, xác định các vấn đề mấu chốt, điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển của Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để từ đó đưa ra quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược và phân bổ không gian phát triển, phân bổ nguồn lực phát triển cho thời kỳ quy hoạch”, Thứ trưởng chỉ rõ.

Thứ trưởng nêu rõ yêu cầu, Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 sau khi được phê duyệt cần phải tạo được dấu mốc giúp Tỉnh chủ động kiến tạo tương lai, phát triển một cách đột phá, bền vững và sáng tạo, biến tiềm năng thành động năng, cao hơn là thành nguồn lực và động lực cho phát triển; bố trí không gian phát triển kinh tế - xã hội hợp lý, giúp Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết, ngày 7/7/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 964/QĐ-TTg về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngay sau khi có quyết định này, tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc với tâm thế quyết tâm, quyết liệt tổ chức lập quy hoạch.

Công tác lập quy hoạch nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQVN Tỉnh, các cơ quan, tổ chức, toàn thể nhân dân trên địa bàn. Quy hoạch tỉnh Đắk Nông được nghiên cứu bài bản, nghiêm túc. Nội dung quy hoạch được phân tích, xây dựng trên cơ sở thông tin, dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy về thực trạng, tiềm năng, khả năng phát triển của tỉnh.

Quy hoạch xác định 3 đột phá, 4 trung tâm đô thị, 3 vùng động lực, 4 hành lang kinh tế và 4 nền tảng chính

Quy hoạch nêu 3 kịch bản tăng trưởng. Cụ thể, kịch bản 1, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 là 7,17%. Đây là kịch bản phát triển cơ bản theo quán tính của nền kinh tế, chưa có sự phấn đấu cao.

Kịch bản 2 với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 là 9,05%. Đây là kịch bản có sự phấn đấu cao, hài hoà giữa các ngành, tạo nền tảng bền vững cho phát triển giai đoạn tiếp theo.

Kịch bản 3 có tốc độ tăng trưởng GRDP là 10,85%. Đây là kịch bản có sự phấn đấu cao từ nội lực, nội bộ nền kinh tế của tỉnh, kết hợp sự hỗ trợ tích cực từ Trung ương.

Qua đánh giá khách quan, trong giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông chủ yếu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, kêu gọi các dự án đầu tư trọng điểm để tạo nền tảng hoàn thiện trong giai đoạn 2026-2030, tạo đà cho Đắk Nông tăng trưởng bùng nổ trong giai đoạn 2030-2050.

Với tình hình thực tế này, Đắk Nông đã lựa chọn kịch bản 2 để xây dựng định hướng phát triển bền vững cho các ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu đến năm 2030 là "Xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên".

Xác định công nghiệp là động lực cho tăng trưởng, đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp bôxít - nhôm và sau nhôm của quốc gia; là trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Tây Nguyên. Phát triển du lịch trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Tái cơ cấu, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị, có giá trị cao gắn với thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đô thị, nông thôn và hạ tầng xã hội được đầu tư hệ thống và đồng bộ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, người dân có mức sống, thu nhập khá trong vùng Tây Nguyên. Đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển, bảo vệ môi trường và cảnh quan bền vững. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành Tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên.

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030: Mở ra những cơ hội phát triển mới, định hình các giá trị mới cho tỉnh Đắk Nông
Đến năm 2030, Tỉnh xác định công nghiệp là động lực cho tăng trưởng, đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp bôxít - nhôm và sau nhôm của quốc gia. Ảnh minh họa

Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên; xã hội văn minh, mức thu nhập bình quân của người dân cao hơn bình quân chung của cả nước, gắn với mức sống và chất lượng sống cao của người dân trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và cơ hội phát triển. Trở thành trung tâm về công nghiệp bôxít - nhôm và sau nhôm của quốc gia; nền nông nghiệp trù phú, ứng dụng công nghệ cao, mang lại giá trị cao với các loại cây trồng thế mạnh, đặc thù của vùng đất bazan; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, khí hậu ôn hòa, văn hóa đặc trưng của công viên địa chất toàn cầu UNESCO; hệ thống đô thị hiện đại, thông minh gắn với không gian phát triển công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng đồng bộ. Phát triển, bảo vệ và khôi phục rừng bền vững; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản, nguồn nước, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

"Phát huy đặc trưng văn hóa riêng có, tốt đẹp của con người Đắk Nông, phấn đấu để xây dựng vùng đất Đắk Nông “TỈNH MẠNH - DÂN GIÀU - THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP - XÃ HỘI NGHĨA TÌNH”", đại diện UBND Tỉnh cho biết.

Bên cạnh đó, Dự thảo quy hoạch cũng nêu rõ các đột phá trong quá trình phát triển, gồm: (1) Tổ hợp công nghiệp bôxít - nhôm - luyện kim và công nghiệp năng lượng sạch; (2) Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thị trường; (3) Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng và công viên địa chất.

Hệ thống đô thị gồm 11 đô thị, với 4 đô thị cấp tỉnh: Đô thị Gia Nghĩa là đô thị loại II, đô thị Đắk Mil là đô thị loại III, đô thị Đắk R’Lấp (nâng cấp lên thị xã Đắk R’lấp) và đô thị EaT’Ling (nâng cấp lên thị xã Cư Jút) và từng bước xây dựng các tiêu chí để đạt đô thị loại III; 4 đô thị cấp huyện: đô thị Đắk Mâm (Huyện Krông Nô) và Đức An (Huyện Đắk Song) là đô thị loại IV, và Quảng Khê (Huyện Đắk Glong), Đắk Buk So (Huyện Tuy Đức) nâng cấp đạt đô thị loại IV; và 3 đô thị chuyên ngành (đô thị loại V): đô thị Nam Dong, đô thị Đắk R’La và đô thị Quảng Sơn (chưa tính 02 đô thị Đạo Nghĩa, Đắk Ru nằm trong thị xã Đắk R’Lấp).

Theo Quy hoạch, Tỉnh cũng định hướng phát triển 3 vùng động lực: vùng động lực trung tâm hình thành từ chuỗi đô thị Đắk R'lấp - Gia Nghĩa - Quảng Khê, với hạt nhân trung tâm là đô thị Gia Nghĩa; vùng động lực phía Bắc hình thành từ đô thị hạt nhân Ea T'ling (Huyện Cư Jút) và đô thị Đắk Mâm (Huyện Krông Nô) tạo thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh Đắk Nông kết nối với TP. Buôn Mê Thuột; vùng động lực phía Tây Bắc hình thành từ chuỗi đô thị chạy dọc hành lang kinh tế biên giới Quốc lộ 14C, với hạt nhân trung tâm là đô thị Đắk Mil và 02 đô thị Đức An và đô thị Đắk Buk So.

4 hành lang kinh tế được nêu bật trong dự thảo Quy hoạch gồm: đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) và trục cao tốc CT2 (Ngọc Hồi - Chơn Thành: Trục hành lang Bắc - Nam trung tâm); Trục hành lang Bắc - Nam phía Tây Đắk Nông là Quốc lộ 14C, hành lang an ninh kinh tế mậu biên; Quốc lộ 28 - Trục hành lang kinh tế đô thị du lịch - thương mại - dịch vụ: Trục phát triển theo Quốc lộ 28 và các trục Đông – Tây khác liên kết hỗ trợ.

Tỉnh cũng xác định 4 nền tảng chính là: nguồn lực và văn hóa con người Đắk Nông; chuyển đổi số; cơ sở hạ tầng đồng bộ; đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh hiện đại và minh bạch.

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nội dung thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới. Điều này phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia vùng Tây Nguyên trong giai đoạn 2021-2030.

"Từ đây, quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới, định hình các giá trị mới cho tỉnh Đắk Nông trong thời kỳ quy hoạch", lãnh đạo UBND tỉnh Đắk·Nông khẳng định.

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030: Mở ra những cơ hội phát triển mới, định hình các giá trị mới cho tỉnh Đắk Nông
Toàn cảnh Hội nghị thẩm định. Ảnh: Đức Trung/MPI

Thông qua Dự thảo quy hoạch Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Đắk Nông đã bỏ phiếu thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, về Dự thảo Báo cáo quy hoạch: có 1/27 phiếu nhất trí thông qua, không yêu cầu bổ sung, điều chỉnh; 26/27 phiếu nhất trí thông qua với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung.

Về Báo cáo môi trường chiến lược quy hoạch: có 3/27 nhất trí thông qua, không yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung; 24/27 phiếu thông qua với điều kiện có bổ sung, điều chỉnh.

Như vậy, Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Đắk Nông với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch theo ý kiến tham gia thẩm định của các bộ, ngành, ý kiến của các chuyên gia phản biện, ý kiến của các chuyên gia tại Hội nghị tham vấn về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch và kết luận của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo thẩm định.

Thứ trưởng cũng lưu ý, UBND tỉnh Đắk Nông tập trung làm rõ và giải trình một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, cụ thể: đánh giá, làm rõ các tồn tại, hạn chế và cần giải quyết liên quan đến việc thực hiện 5 nội dung sau:

(1) Phát triển công nghiệp, khai khoáng (trong đó có công nghiệp khai khoáng bauxite; chế biến Alumin, luyện nhôm - sau nhôm); phát triển và hoạt động đầu tư tại các khu công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng về phát triển nhà máy nông sản, chế biến lâm sản, công nghiệp phụ trợ cho phát triển khai khoáng bauxit, luyện nhôm (doanh thụ tăng trưởng không ổn định, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng còn chậm, nhiều hạng mục chưa được hoàn thành tại Khu Công nghiệp Nhân Cơ).

(2) Thương mại - dịch vụ, đặc biệt là du lịch chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế; các sản phẩm du lịch nghèo nàn, chất lượng dịch vụ chưa cao...

(3) Sản xuất nông nghiệp chưa hoàn toàn gắn với lợi thế tự nhiên và thiếu liên kết ngành, vùng; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế.

(4) Khả năng thu hút vốn đầu tư hạn chế vào du lịch, nông nghiệp để đầu tư vào các dự án trọng điểm, mang tính chiến lược của Tỉnh chưa thu hút được nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính.

(5) Phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nội vùng và liên vùng; việc đầu tư chưa đồng bộ; quy mô và kết cấu hệ thống đường bộ còn hạn chế.

- Xem xét về việc lựa chọn các khâu 3 đột phá phát triển gồm: (1) Công nghiệp luyện nhôm và năng lượng tái tạo; (2) Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thị trường; (3) Phát triển du lịch cùng nhiệm vụ trọng tâm và phương án phát triển các ngành trong thời kỳ quy hoạch.

"UBND Tỉnh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ trên cơ sở tiếp thu giải trình toàn bộ ý kiến tham gia thẩm định và Báo cáo thẩm định theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong Hồ sơ Quy hoạch; nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia phản biện để hoàn thiện Quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt", Thứ trưởng nêu yêu cầu./.