Số người có việc làm giảm

Theo Bản tin số 21, trong quý I/2019, số người có việc làm là 54,32 triệu người, giảm 207,71 nghìn người (chiếm 0,38%) so với quý IV/2018, nhưng vẫn tăng 329,75 nghìn người (chiếm 0,61%) so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ trọng người có việc làm là nữ chiếm 47,75% (tăng 0,14 điểm phần trăm so với quý IV/2018); khu vực thành thị chiếm 33,02% tổng số người đang làm việc (tăng 0,27% điểm phần trăm so với quý IV/2018).

Đồng thời, quý I/2019, cả nước có 25,16 triệu người làm công hưởng lương, chiếm 46,31% tổng số lao động có việc làm, tăng 545,38 nghìn người (chiếm 2,2%) so với quý IV/2018.

Trong quý I/2019, số lượng và tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giảm. Quý I/2019, cả nước có 19,30 triệu người đang làm việc trong khu vực này, giảm 620 nghìn so với quý IV/2018 và 1,52 triệu người so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ lao động trong khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 35,53%, giảm so cới quý IV/2018.

Hai ngành có số lao động tăng nhiều nhất so với quý IV/2018 và cùng kỳ năm 2018 là công nghiệp chế biến, chế tạo và vận tải, kho bãi. Hai ngành có số lao động giảm nhiều nhất cả hai kỳ so sánh là nông, lâm, thủy sản và giáo dục -đào tạo

Bản tin cũng cho thấy, quý I/2019, thu nhập của lao động làm công hưởng lương từ công việc chính đạt bình quân 6,82 triệu đồng/tháng, tăng 944 nghìn đồng (chiếm 16,06%) so với quý IV/2018 và tăng 1,3 triệu đồng (chiếm 17,87%) so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh nhất ở nhóm lao động có trình độ cao đẳng

Cũng theo Bản tin số 21, trong quý I/2019, cả nước có 1.059 nghìn người trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 3,28 nghìn người so với quý IV/2018. Trong đó, có 449,9 nghìn thanh niên thất nghiệp (chiếm 42,48% tổng số người thất nghiệp), tăng 58,22 nghìn người so với quý IV/2018, nhưng giảm 60,89 nghìn người so với quý I/2018.

Số người thất nghiệp có trình độ cao đẳng là 65,1 nghìn người, giảm 16,3 nghìn người so với quý IV/2018. Nhóm có trình độ trung cấp là 52,7 nghìn người, giảm 16,07 nghìn người. Nhóm có trình độ đại học trở lên là 124,5 nghìn người giảm 11,32 nghìn người. Nhóm có trình độ so cấp nghề là 18,1 nghìn người, giảm 8,92 nghìn người so với quý IV/2018.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội thảo.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh nhất ở nhóm có trình độ cao đẳng, giảm 0,82 điểm phần trăm so với quý IV/2018 và 1,17 điểm phần trăm so với quý I/2018, còn 3,28% vào quý I/2019; Còn lại các nhóm khác có mức độ giảm không nhiều, nhóm trình độ đại học trở lên, trung cấp và sơ cấp tương ứng là 2,16%, 2,26% và 1,04% vào quý I/2019.

Cũng trong quý I/2019, cả nước có 141.432 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 22.477 người so với cùng kỳ năm 2018 và giảm 24.687 người (14,9%) so với quý IV/2018.

Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp là do 36,4% hết hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp HĐLĐ, HĐLV; 18,7% do chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trước thời hạn; 12,8% do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV; 6,4% do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu; 2,1% do bị xử lý kỹ luật, bị sa thải và một số nguyên nhân khác.

Còn về tình trạng thiếu việc làm, quý I/2019, cả nước có 577,2 nghìn lao động trong độ tuổi thiếu việc làm, tăng 34 nghìn người so với quý IV/2018, nhưng giảm 141 nghìn người so với cũng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,21%, tăng 0,08 điểm phần trăm so với quý trước, nhưng giảm 0,31 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 1,53%, khu vực thành thị là 0,6%.

Quý II/2019 dự báo tổng số việc làm sẽ tăng

Về triển vọng thị trường lao động, ông Doãn Mậu Diệp cho biết, trong quý II/2019, Chính phủ đẩy mạnh, giải ngân đầu tư công, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với đầu tư tư nhân. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục khởi sắc. Xu hướng khởi nghiệp tiếp tục là kênh huy động nguồn vốn cho nền kinh tế.

Dự báo quý II/2019 tổng số việc làm sẽ đạt 54,58 triệu, tăng 262 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp chung khoảng 2%. Sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, nhu cầu lao động tăng ở một số ngành như chế biến, chế tạo, xây dựng, bán buôn bán lẻ. Bên cạnh đó, một số ngành sẽ có nhu cầu lao động giảm như lao động trong nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm khoảng 200 nghìn người, ngành khai khoáng giảm khoảng 9 nghìn người./.