Dự án sẽ khởi công từ quý I/2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý I/2024.

Sân golf quốc tế và khu biệt thự nghỉ dưỡng có quy mô 127,68 ha sẽ được xây dựng ở xã Vinh Xuân (ô đỏ), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Google Maps.

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2281/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, chủ trương đầu tư dự án trên được phê duyệt với tổng mức đầu tư lên đến 3.164 tỷ đồng. Tổng diện tích đầu tư là 127,68ha đất tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời hạn hoạt động của dự án này là 50 năm và sẽ được tiến hành khởi công từ quý I năm 2021, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào quý I năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND Tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm chuyển đổi 37,32 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng theo đúng quy định của pháp luật trước khi Nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

Còn chủ đầu tư là Công ty cổ phần sân gôn BRG chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư./.