Cụ thể là về nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng Ba, cả nước gieo trồng được 2.959,7 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,5% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 1.048,8 nghìn ha, bằng 99,1%; các địa phương phía Nam đạt 1.910,9 nghìn ha, bằng 99,6%, riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.507 nghìn ha, bằng 99,2%. Diện tích gieo cấy lúa đông xuân giảm chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, chuyển sang trồng hoa màu và cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Một số địa phương có diện tích giảm nhiều là: Bến Tre giảm 10,2 nghìn ha; Đồng Tháp giảm 6,8 nghìn ha.

Quý I/2022, Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu thụ nông sản
Quý I/2022, sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi

Trong quý I/2022, một số cây công nghiệp lâu năm đã cho thu hoạch, trong đó: Sản lượng chè búp đạt 171,3 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; hồ tiêu đạt 166,1 nghìn tấn, tăng 3,8%; cao su đạt 127 nghìn tấn, tăng 2,4%; điều đạt 210,7 nghìn tấn, giảm 16,6%.

Tuy nhiên, chăn nuôi trâu, bò trong quý này bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại xảy ra trong tháng Hai. Chăn nuôi lợn và gia cầm đang hồi phục do các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi chủ động được nguồn giống, liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh học. Ngành chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn ở mức cao trong khi giá sản phẩm chăn nuôi có xu hướng giảm. Nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi lớn, dịch cúm gia cầm vẫn xảy ra rải rác tại một số địa phương, người chăn nuôi cần có các biện pháp phòng và xử lý dịch hiệu quả để giảm nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Tính đến ngày 21/3/2022, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Hà Nội; dịch viêm da nổi cục còn ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và dịch tả lợn châu Phi còn ở 24 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp, tháng 3/2022, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước đạt 17,4 nghìn ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 13,5 triệu cây, tăng 12%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.216,5 nghìn m3, tăng 4,5%; sản lượng củi khai thác đạt 1,7 triệu ste, tăng 3,1%. Ước tính quý I/2022, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước đạt 35,4 nghìn ha, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 27 triệu cây, tăng 8,2%; sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 3,1 triệu m3, tăng 3,6%; sản lượng củi khai thác đạt 4,7 triệu ste, tăng 0,9%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng Ba là 76,4 ha, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 6,9 ha, giảm 66,1%; diện tích rừng bị chặt phá là 69,5 ha, giảm 7%. Ước tính quý I/2022, diện tích rừng bị thiệt hại là 216,5 ha, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 7,8 ha, giảm 93,2% (quý I năm 2021, diện tích rừng bị cháy là 115,1 ha); diện tích rừng bị chặt phá là 208,7 ha, giảm 15,9%.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 3/2022 ước tính đạt 694,2 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 517,4 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 68,2 nghìn tấn, tăng 9,1%; thủy sản khác đạt 108,6 nghìn tấn, giảm 1,6%. Tính chung quý I/2022, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.863,6 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 1.385,2 nghìn tấn, tăng 1,7%; tôm đạt 180,5 nghìn tấn, tăng 5,7%; thủy sản khác đạt 297,9 nghìn tấn, tăng 1,2%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 367,8 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 268,4 nghìn tấn, tăng 7,1%; tôm đạt 56 nghìn tấn, tăng 11,8%. Tính chung quý I năm 2022, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 988 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 716,5 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 148,1 nghìn tấn, tăng 7,1%. Trong khi đó, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 326,4 nghìn tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 249 nghìn tấn, giảm 3,1%; tôm đạt 12,2 nghìn tấn, giảm 1,6%. Sản lượng thủy sản khai thác biển trong tháng ước đạt 313,6 nghìn tấn, giảm 3,9% do số lượng tàu thuyền có xu hướng giảm nhằm hướng tới khai thác thủy sản bền vững; giá xăng dầu tăng cao làm tăng chi phí đầu vào trong khi giá hải sản khai thác có chiều hướng giảm nên ngư dân hạn chế ra khơi.

Tính chung quý I/2022, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 875,6 nghìn tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 668,7 nghìn tấn, giảm 1,1%; tôm đạt 32,4 nghìn tấn, giảm 0,3%. Sản lượng thủy sản khai thác biển quý I năm 2022 ước đạt 835,3 nghìn tấn, giảm 1,3%./.