Tiếp tục Phiên họp thứ 2, theo Văn phòng Quốc hội, ngày 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

Về tình hình kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Ban Dân nguyện đã tổng hợp, phân loại và chuyển 807 kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong đó, 471 kiến nghị liên quan đến việc đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật; 281 kiến nghị liên quan đến việc tổ chức thực hiện pháp luật và 55 kiến nghị liên quan đến những vấn đề khác. Nội dung kiến nghị của cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề chính như: quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; cải cách tiền lương; chính sách đối với người có công; về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về miễn giảm thuế cho các tổ chức kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19...

Quy trách nhiệm cá nhân khi giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Quốc hội)

Cùng với thống nhất quan điểm Ban Dân nguyện báo cáo hàng tháng UBTVQH về tiếp nhận và xử lý đơn thư, tố cáo của công dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý cần làm rõ chức năng, nhiệm của Ban Dân nguyện trong việc giúp UBTVQH tổ chức tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Quốc hội...

Tại Phiên họp, đa số các thành viên của UBTVQH cho rằng, công tác dân nguyện, công tác giải quyết khiếu nại, tiếp công dân nên được UBTVQH xem xét định kỳ hàng tháng dựa trên báo cáo về các nội dung như: tổng hợp đề xuất, kiến nghị của cử tri; tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đơn thư kiến nghị của công dân…

Mặc dù đồng thuận với chủ trương là hàng tháng Ban Dân nguyện phải có báo cáo lên UBTVQH về tình hình tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề xuất, nội dung báo cáo hàng tháng của Ban Dân nguyện cần phải bám sát các nội dung của cử tri gửi đến. Ví dụ, trong tháng, Ban Dân nguyện tổ chức tiếp công dân như thế nào, kết quả tiếp nhận đơn thư tố cáo gửi lên các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan và tình hình giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đó ra sao...?

Nhấn mạnh cần có sự chuyển biến trong việc tiếp nhận, theo dõi giải quyết đơn thư tố cáo của công dân gửi tới Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở mỗi tháng, giao cho Ban Dân nguyện tổng hợp và có báo cáo cụ thể để trình lên UBTVQH xem xét. Thông qua báo cáo thực hiện đơn thư tiếp nhận của công dân cũng có thể quy trách nhiệm đến từng cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện. Điều này sẽ ngày càng giúp cho công tác dân nguyện ngày càng tốt hơn.

“Đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có báo cáo về tình hình, kết quả rà soát, giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên phạm vi toàn quốc để có giải pháp giải quyết dứt điểm...”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quy trách nhiệm cá nhân khi giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ đề nghị UBTVQH chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm; sớm gửi Ban Dân nguyện báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo để tổng hợp báo cáo UBTVQH xem xét.

Chủ tịch Quốc hội giao cho Ban Dân nguyện tham mưu giúp UBTVQH tổ chức hội nghị thực hiện việc giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, có thể thực hiện hàng theo quý hoặc hàng năm.../.