Thủ tục giải quyết bảo hiểm còn rườm rà

“Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm, ngành tài chính cả nước đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện và quan trọng. Thị trường bảo hiểm phát triển nhanh, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động an toàn, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện, các sản phẩm, chất lượng dịch vụ được nâng lên một bước, từng bước đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia bảo hiểm…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Còn tình trạng nhân viên tổ chức tín dụng ép buộc người vay mua bảo hiểm
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, bên cạnh kết quả đạt được, ngành tài chính vẫn còn những hạn chế nổi lên

Cũng theo ông Định, công tác thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính được triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm đúng quy trình, thời hạn theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường hơn. Cơ sở pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng đã tương đối đầy đủ và đang được nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.

Thủ tục hải quan đã được đơn giản, hài hòa, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, việc triển khai thủ tục hải quan điện tử đã tạo ra bước cải cách đột phá, tạo thuận lợi lớn cho hoạt động xuất, nhập khẩu; giảm thiểu chứng từ, giấy tờ, hạn chế các tiêu cực. Hệ thống thông quan điện tử tự động được triển khai tại 100% các cục hải quan tỉnh, thành phố, 100% các chi cục hải quan trên cả nước; trên 99,56% tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, đạt 99,32% tổng kim ngạch xuất khẩu và 99,63% tổng số tờ khai hải quan trên cả nước. Công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được tăng cường, không phát sinh các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác quản lý, điều hành giá đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát dưới mục tiêu đề ra, tạo động lực hỗ trợ, phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, ngành tài chính vẫn còn những hạn chế nổi lên: Thị trường bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ đã phát sinh một số vấn đề chưa lành mạnh về chất lượng hoạt động tư vấn, về dịch vụ chăm sóc và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Thủ tục giải quyết bảo hiểm còn gặp nhiều khó khăn, rườm rà. Còn tình trạng nhân viên tổ chức tín dụng ép buộc người vay mua bảo hiểm hoặc tư vấn không đúng về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Còn xảy ra hiện tượng nhiều khách hàng mua bảo hiểm qua ngân hàng đã hủy hợp đồng ngay sau khi ký, chấp nhận mất số phí bảo hiểm đã đóng.

Còn tình trạng các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính vi phạm các quy định của pháp luật dẫn đến bị xử lý, đình chỉ hành nghề, đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Một số sai phạm của cá nhân phải xử lý hình sự. Quy định về điều kiện kinh doanh giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và đại lý thuế trong việc kinh doanh dịch vụ kế toán còn chưa phù hợp. Một số doanh nghiệp thẩm định giá đã từ chối thẩm định giá, đấu thầu mua sắm trang, thiết bị cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước là việc không bình thường, cần chấn chỉnh.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược casino và trò chơi điện tử có thưởng hoạt động không hiệu quả. Sản phẩm xổ số thủ công vẫn chiếm tỷ trọng lớn và phát triển không đồng đều giữa các khu vực. Chi phí dành cho hoạt động phát hành còn cao. Một số địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài bị lợi dụng để đánh bạc, phải xử lý hình sự.

Các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan chưa bảo đảm phù hợp với các hoạt động thương mại mới phát sinh, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa phù hợp với yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác quản lý Nhà nước về giá còn những tồn tại, hạn chế cả về quản lý chuyên ngành và quản lý tổng hợp. Một số bộ, ngành chưa chủ động và quyết liệt trong việc đề xuất phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá...

Tập trung triển khai nhiều giải pháp quan trọng

Qua phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra, tập trung vào một số vấn đề sau:

Một là về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Cần tìm giải pháp phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp được tham gia bảo hiểm. Công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm và doanh nghiệp bảo hiểm. Thực hiện nghiêm quy định về Luật Kinh doanh bảo hiểm, đặc biệt là việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức, nhất là việc bán bảo hiểm kèm theo những sản phẩm của ngân hàng.

Còn tình trạng nhân viên tổ chức tín dụng ép buộc người vay mua bảo hiểm
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Hai là về việc thẩm định cấp giấy phép hoạt động các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán độc lập, sửa đổi về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong Luật Kế toán và Luật Quản lý thuế. Nâng cao chất lượng thẩm định cấp giấy phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề thẩm định giá, kiểm toán.

Ba là về hoạt động kinh doanh xổ số, trò chơi có thưởng

Hoàn thiện khung pháp lý đối với lĩnh vực xổ số, đặt cược casino và trò chơi có thưởng. Đến năm 2025 hoàn thành việc sửa đổi Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ, từng bước tái cơ cấu thị trường theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý kinh doanh xổ số; sử dụng nguồn thu từ xổ số và trò chơi có thưởng để đầu tư phát triển y tế, giáo dục, an sinh xã hội và các chương trình, dự án trọng điểm liên vùng, dự án quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong các hoạt động này bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bốn là về công tác hải quan

Tiếp tục xây dựng hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước trong khu vực và thế giới. Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành hải quan số, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; 100% các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép, kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia; 100% thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho người dân, doanh nghiệp và được tích hợp với hệ thống một cửa quốc gia; tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ công chức hải quan các cấp có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Năm là về công tác quản lý giá

Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá, nhất là quy định về chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Tăng cường vai trò công tác quản lý giá, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác. Chủ động công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường để xây dựng và cập nhật kịch bản lạm phát nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường các mặt hàng do nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường, trên cơ sở đánh giá tính toán kỹ tác động để tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá. Đến năm 2025, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, bảo đảm khả năng kết nối dữ liệu đến các bộ, ngành, địa phương.

Chủ động dự báo, có phương án bảo đảm cân đối cung cầu đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải để không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá…/.