Cụ thể là, trong tháng này, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 18.777 xe, tăng 76% so với cùng tháng 02/2018. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 2.350 chiếc, tăng 37% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 03/2018, doanh số bán hàng xe láp ráp trong nước tăng 8% trong khi xe nhập khẩu giảm 48% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tình hình tiêu thụ xe trên toàn thị trường, trong tháng 03/2018, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 21.127 xe, tăng 70% so với tháng trước, nhưng giảm 21% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xe du lịch đạt 12.858 chiếc, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 48% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.949 xe giảm 11% và tăng 109%; xe chuyên dụng đạt 1.320 xe, giảm 40% nhưng tăng 222% (Biểu đồ). Tính đến hết tháng 03/2018, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường giảm 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Biểu đồ: Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016, năm 2017 và tháng 3/2018

Nhìn vào doanh số tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm 2018 cho thấy, sản lượng tiêu thu vẫn đang trong chù kỳ tăng giảm như các năm 2016, 2017. Tuy nhiên, năm 2018, sản lượng tiêu thụ đạt mức thấp nhất. Tuy nhiên, sản lượng xe lắp ráp trong nước vẫn khởi sắc hơn so với cùng thời điểm năm 2017.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 03/2018, sản lượng tiêu thụ đạt 20.956 chiếc, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng tăng 71% so với tháng trước.

Về chi tiết tiêu thụ của từng thành viên VAMA, nhiều nhà phân phối lớn đã có dấu hiệu phục hội hơn so với tháng trước, đáng chú ý là Thaco có sự tăng trưởng mạnh trong tháng này, tiếp tục vị thế là nhà phân phối lớn nhất thị trường. Cụ thể như sau: Sản lượng tiêu thụ cả Thaco đạt 8.548 chiếc, chiếm 40,8% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 65% so với tháng trước; Toyota đạt 4.500 chiếc, chiếm 21,5%, giảm 4% và tăng 57%; Ford đạt 1.900 chiếc, chiếm 9,1%, giảm 24% và tăng 79%; Honda đạt 1.311 chiếc, tăng 24% và tăng 161%; GM Vietnam đạt 862 chiếc, giảm 14% và tăng 23%.../.