Cụ thể là, trong tháng 04/2016, sản lượng tiêu thụ toàn ngành ô tô đạt mức 27.725 chiếc, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 4% so với tháng 03/2016. Sản lượng tiêu thụ của từng chủng loại như sau: Xe du lịch đạt 13.743 chiếc, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 3,7% so với tháng trước; Xe thương mại đạt 9.663 chiếc, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 5% so với tháng trước; Xe chuyên dụng đạt 2.319 chiếc, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 1,3% so với tháng trước (Biểu đồ 1)

Tháng 04/2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 19.500 xe, giảm 2,5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.225 xe, tăng 29% so với tháng trước. Điều này cho thấy, xe nhập khẩu vẫn là một kênh bán hàng quan trọng của doanh nghiệp phân phối, đồng thời cho thấy xu hướng “sính ngoại” của người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn rất cao.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 04/2016, sản lượng tiêu thụ đạt 22.979 chiếc, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng cũng giảm 1% so với tháng trước (Biểu đồ 2).

Các thành viên của VAMA, nhìn chung đều duy trì được mức độ tiêu thụ, song vẫn tập trung vào một số thành viên chủ chốt, như: Thaco, Toyota, Ford... Trong đó, Thaco tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trong hệ thống phân phối ô tô của Việt Nam. Cụ thể là, tháng 04/2016: Thaco tiêu thụ đạt 10.436 chiếc, chiếm 45,4% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 24% so với cũng kỳ năm 2015, giảm 1% so với tháng trước. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 5.017 chiếc, tăng 38%, Thaco Kia đạt 2.539 chiếc, tăng 79%, Vinamazda đạt 2.506 chiếc tăng 78%... so với tháng tháng 04/2015; Tiếp đến là Toyota với sản lượng thụ đạt 4.537 chiếc, chiếm 19,7% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 3% so với tháng trước; Ford đạt 2.430 chiếc, tăng 40%; GM Vietnam đạt 867 chiếc, tăng 62%; Visuco (Suzuki) đạt 804 chiếc, tăng 56%... so với tháng 04/2016./.