Trong 11 tháng đầu năm 2017, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm 12%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến hết tháng 10/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 19%, trong khi xe nhập khẩu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong tháng 11/2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt mức 24.752 chiếc, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 13% so với tháng trước (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và 11 tháng đầu năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 11/2017, sản lượng tiêu thụ bao gồm: 12.774 xe du lịch, tăng 6%; 10.513 xe thương mại, tăng 15%; 1.465 xe chuyên dụng, tăng 65% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.697 xe, tăng 14% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.055 xe, tăng 10% so với tháng trước.

Có thể thấy rằng, trong thấng 11/2017 cũng như 11 tháng đầu năm 2017, sản lượng mặc dù sản lượng tiêu thụ xe gặp nhiều khó khăn, nhưng sản lượng nhập khẩu xe vẫn tăng, chứng tỏ nhu cầu mua xe nhập khẩu vẫn tăng so với năm 2016.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 11/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 21.662 chiếc, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 7% so với tháng.

Về sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA, trong tháng này, doanh số bán hàng của hầu hết các thành viên đều tăng so với tháng trước nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể là: Sản lượng tiêu thụ cả Thaco đạt 7.324 chiếc, chiếm 33,8%% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 2% so với tháng trước; Toyota đạt 5.374 chiếc, chiếm 12%, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 22% so với tháng trước; Ford đạt 2.413 chiếc, chiếm 11,1%, giảm 7% và tăng 6%; Honda đạt 707 chiếc, giảm lần lượt 46% và 30%; GM Vietnam đạt 866 chiếc, giảm 1% và tăng 11%.../.