Theo đó, sản lượng tiêu thụ của toàn thị trường trong tháng 07 đạt mức cao nhất, cao hơn cả tháng 01/2015 (tháng cao điểm đối với doanh số tiêu thụ xe của cả năm). Đối với các thành viên của VAMA, sản lượng tiêu thụ trong tháng 07/2015 cũng đạt mức cao nhất trong năm (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1: Sản lượng tiêu thụ ô tô 7 tháng đầu năm 2015

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VAMA

Cụ thể: tháng 07/2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.349 xe, tăng 9% so với tháng 06/2015 và tăng 61% so với tháng 07/2014. Trong đó, sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 11.647 chiếc, tăng 19,2%; xe thương mại đạt 7.862 chiếc, tăng 0,4% và xe chuyên dụng đạt 840 chiếc, giảm 22,4% so với tháng 06/2015. Có thể thấy rằng, sản lượng tiêu thụ trong tháng 07/2015 tập trung chủ yếu vào dòng xe du lịch, có lẽ nguyên nhân chính vẫn do đây là thời điểm mùa du lịch nên nhu cầu đối với dòng xe này tăng cao. Đồng thời, số liệu này cũng cho thấy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp sản lượng tiêu thụ dòng xe chuyên dụng giảm.

Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước tháng 07/2015 đạt 15.013 xe, tăng 4% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.336 xe, tăng 26% so với tháng trước.

Đối với từng thành viên của VAMA, sản lượng tiêu thụ trong tháng 07/2015 tiếp tục hồi sinh, sau khi đạt mức doanh số cao trong tháng 06/2015. Cụ thể là: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 6.827 chiếc, chiếm 38,6% tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành, tăng 2% so với tháng 06/2015 và tăng 111% so với cùng thời kỳ năm 2014. Trong đó chủ yếu tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 3.348 chiếc tăng 104%, Thaco Kia đạt 1.550 chiếc tăng 99%, Vinamazda đạt 1.716 chiếc tăng 167%... so với cùng kỳ năm 2014. Vị trí thứ hai tiếp tục thuộc về Toyoa, với 4.551 chiếc, chiếm 25,7% toàn thị trường, tăng 6% so với tháng 06/2015 và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài hai nhà phân phối chủ đạo trên, thị trường có sự trở lại của một số dòng xe, như: SANYAN tăng 82%; VEAM tăng 34%; VinaStar (Mitsubishi) 28%... so với tháng 06/2015.

Tính đến hết tháng 07/2015, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 109.399 chiếc, tăng 43.209 chiếc, tương ứng 65% so với cùng kỳ năm 2014./.

Cụ thể: tháng 07/2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.349 xe, tăng 9% so với tháng 06/2015 và tăng 61% so với tháng 07/2014. Trong đó, sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 11.647 chiếc, tăng 19,2%; xe thương mại đạt 7.862 chiếc, tăng 0,4% và xe chuyên dụng đạt 840 chiếc, giảm 22,4% so với tháng 06/2015. Có thể thấy rằng, sản lượng tiêu thụ trong tháng 07/2015 tập trung chủ yếu vào dòng xe du lịch, có lẽ nguyên nhân chính vẫn do đây là thời điểm mùa du lịch nên nhu cầu đối với dòng xe này tăng cao. Đồng thời, số liệu này cũng cho thấy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp sản lượng tiêu thụ dòng xe chuyên dụng giảm.

Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước tháng 07/2015 đạt 15.013 xe, tăng 4% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.336 xe, tăng 26% so với tháng trước.

Đối với từng thành viên của VAMA, sản lượng tiêu thụ trong tháng 07/2015 tiếp tục hồi sinh, sau khi đạt mức doanh số cao trong tháng 06/2015. Cụ thể là: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 6.827 chiếc, chiếm 38,6% tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành, tăng 2% so với tháng 06/2015 và tăng 111% so với cùng thời kỳ năm 2014. Trong đó chủ yếu tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 3.348 chiếc tăng 104%, Thaco Kia đạt 1.550 chiếc tăng 99%, Vinamazda đạt 1.716 chiếc tăng 167%... so với cùng kỳ năm 2014. Vị trí thứ hai tiếp tục thuộc về Toyoa, với 4.551 chiếc, chiếm 25,7% toàn thị trường, tăng 6% so với tháng 06/2015 và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài hai nhà phân phối chủ đạo trên, thị trường có sự trở lại của một số dòng xe, như: SANYAN tăng 82%; VEAM tăng 34%; VinaStar (Mitsubishi) 28% ... so với tháng 06/2015.

Tính đến hết tháng 07/2015, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 109.399 chiếc, tăng 43.209 chiếc, tương ứng 65% so với cùng kỳ năm 2014./.

Biểu đồ 2: Sản lượng tiêu thụ ô tô từ tháng 01/2015 đến tháng 07/2015

Nguồn: VAMA