Trong 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 184.843 chiếc, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm 7%; xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến hết tháng 08/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28%, trong khi xe nhập khẩu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 08/2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt mức 21.216 chiếc, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 4% so với tháng trước (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và 09 tháng đầu năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 08/2017, sản lượng tiêu thụ bao gồm: 11.637 xe du lịch, giảm 7%; 8.700 xe thương mại không đổi; 879 xe chuyên dụng, tăng 4% so với tháng trước. Trong khi đó. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.739 xe, giảm 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.447 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Trái ngược với những năm trước đây, doanh số sau tháng “ngâu” thường tăng, nhưng trong năm 2017, sau tháng “ngâu” doanh số bán lại giảm. Theo đó, doanh số bán cả xe lắp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc đều giảm.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 09/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 19.257 chiếc, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 7% so với tháng trước (Bảng).

Bảng: Sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA tháng 09/2016 và tháng 08, 09/2017

Về sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA, trong tháng này doanh số bán hàng của hầu hết các thành viên đều giảm. Trong bức tranh ảm đảm này thì điểm sáng đáng chú ý đó là Honda, với sản lượng tăng mạnh trong tháng này, trong khi đó thì Thaco có tháng thứ 7 liên tiếp giảm doanh số.

Cụ thể là, trong tháng 09/2017, doanh số bán hàng của Thaco đạt 5.640 chiếc, chiếm 29,3% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2016; Toyota đạt 4.109 chiếc, chiếm 21,3% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 20%; Ford đạt 2.271 chiếc, chiếm 11,8%, giảm 14%; Honda đạt 2.073 chiếc, tăng 100%; GM Vietnam đạt 718 chiếc, giảm 9%; Isuzu đạt 718 chiếc tăng 2%; Mercedes-Benz Vietnam đạt 622 chiếc, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2016./.