Cụ thể là, trong tháng 08/2018, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 20.504 chiếc, giảm 4% so với tháng trước và giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng này, doanh số xe du lịch đạt 13.815 chiếc, giảm 2% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.313 chiếc giảm 9%; xe chuyên dụng đạt 376 chiếc, giảm 4% so với tháng trước (Biểu đồ). Tính đến hết tháng 08/2018, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường giảm 5% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 167.629 chiếc. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 9%; xe thương mại giảm 20% và xe chuyên dụng giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016, năm 2017 và 8 tháng 2018

Trong tháng 08/2018, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.875 xe, giảm 18% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.629 xe, tăng 66% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 08/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 10% trong khi xe nhập khẩu giảm 41% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhìn vào sản lượng tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, sản lượng tiêu thu ô tô của toàn thị trường đã không duy trì được như trong tháng 7. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của tháng 8/2018 (tức tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng ngâu). Đây là tháng người tiêu dùng rất ít mua sắm đồ, nhất là những đồ có giá trị lớn như mặt hàng ô tô.

Đối với các thành viên VAMA, mức tiêu thụ cũng cho thấy, hầu hết các thành viên đều không duy trì được sản lượng tiêu thụ trong tháng này. Trong tháng này, một số thành viên như: Toyota, Honda, GM Vietnam duy trì được mức tăng sản lượng. Cụ thể, trong tháng 08/2018, sản lượng tiêu thụ đạt 19.213 chiếc, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm 4% so với tháng trước. Chi tiết như sau: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 6.200 chiếc, chiếm 32,3% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, không tăng so với cùng kỳ năm 2017, nhưng giảm 17% so với tháng trước; Toyota đạt 4.729 chiếc, chiếm 24,6%, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng tăng 11% so với tháng trước; Ford đạt 1.323 chiếc, chiếm 6,9%, giảm 42% và 6% so với tháng trước; Honda đạt 2.125 chiếc, chiếm 11,1%, tăng 91% và tăng 11%; GM Vietnam đạt 992 chiếc, tăng 38% và 17%.../.