Cụ thể là, về nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.606,1 nghìn ha lúa Đông Xuân, bằng 95,9% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 710,5 nghìn ha, bằng 88,2%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.895,6 nghìn ha, bằng 99,1%; riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy đạt 1.511,5 nghìn ha, bằng 98%.

Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi

Cùng với việc gieo cấy lúa Đông Xuân, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 207,7 nghìn ha ngô, bằng 97,2% cùng kỳ năm trước; 43,3 nghìn ha khoai lang, bằng 100,2%; 5,3 nghìn ha đậu tương, bằng 71,6%; 68,8 nghìn ha lạc, bằng 92,2%; 419,6 nghìn ha rau đậu, bằng 98,5%.

Trong tháng, chăn nuôi trâu, bò nhìn chung ổn định; dịch tả lợn châu Phi tiếp tục được kiểm soát, chỉ còn phát sinh những ổ dịch nhỏ lẻ. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt. Tuy nhiên, do thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh phát triển kết hợp việc vận chuyển nhiều gia súc, gia cầm trong dịp lễ, Tết nên nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan ở mức cao, người chăn nuôi cần tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Ước tính tháng Hai, tổng số bò cả nước tăng 2,2% so với cùng thời điểm năm trước; tổng số trâu giảm 2,7%; tổng số lợn tăng 15,5%; gia cầm tăng 6,5%. Tính đến ngày 20/02/2021, cả nước không còn dịch tai xanh; dịch cúm gia cầm còn ở 12 địa phương; dịch lở mồm long móng còn ở 7 địa phương; dịch tả lợn châu Phi còn ở 21 địa phương chưa qua 21 ngày.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, sản xuất tập trung chủ yếu vào hoạt động “Tết trồng cây”, thực hiện trồng rừng vụ xuân, chăm sóc và bảo vệ rừng ở khu vực phía Nam. Trong tháng này, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước tính đạt 8,9 nghìn ha, giảm 1,1% so cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 7 triệu cây, tăng 9,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 946,7 nghìn m3, tăng 3,8%; sản lượng củi khai thác và thu nhặt đạt 1,24 triệu ste, giảm 0,8%. Sản lượng gỗ khai thác tăng chủ yếu ở các địa phương có diện tích rừng trồng đã đến tuổi thu hoạch để trả phần đất cho diện tích rừng trồng tập trung, phát dọn thực bì chuẩn bị đất cho trồng cây vụ Xuân, như: Quảng Ngãi đạt 84,3 nghìn m3, Quảng Trị đạt 58,6 nghìn m3, Thanh Hóa 57,3 nghìn m3, Bắc Giang 52 nghìn m3, Bình Định 45 nghìn m3. Tính chung 2 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 15,8 nghìn ha, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 10,7 triệu cây, tăng 4,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1,85 triệu m3, tăng 3,5%; sản lượng củi khai thác và thu nhặt đạt 2,73 triệu ste, giảm 1,1%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng Hai (từ ngày 15/01-15/02/2021) là 73,20 ha, trong đó diện tích rừng bị cháy là 14,3 ha (Quảng Ninh là 10,2 ha); diện tích rừng bị chặt phá gần 59 ha (Kon Tum 25,8 ha, Yên Bái 14,7 ha, Kiên Giang 6,1 ha). Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có 200,8 ha rừng bị thiệt hại, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 82,9 ha, giảm 9,9% (cùng kỳ năm trước là 92 ha); diện tích rừng bị chặt phá là 117,9 ha, tăng 15,6 %.

Về Thủy sản, sản lượng tháng Hai ước đạt 573,8 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 439,7 nghìn tấn, giảm 0,2%; tôm đạt 48,7 nghìn tấn, tăng 3%; thủy sản khác đạt 85,4 nghìn tấn, tăng 2,3%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 296,4 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 219,4 nghìn tấn, tăng 1,5%; tôm đạt 38,6 nghìn tấn, tăng 4,0%. Sản lượng cá tra ước tính đạt 95,8 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 21,0 nghìn tấn, tăng 7,1%; sản lượng tôm sú đạt 13,7 nghìn tấn, tăng 3,8%, tăng chủ yếu ở diện tích nuôi tôm - lúa.

Khai thác thủy sản giảm chủ yếu là do đây là tháng Tết, nhiều ngư dân nghỉ sớm dẫn đến số ngày sản xuất ít hơn so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 277,4 nghìn tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 220,3 nghìn tấn, giảm 1,8%; tôm đạt 10,1 nghìn tấn, giảm 1,0%; thủy sản khác đạt 47 nghìn tấn, tăng 0,2%. Sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 263,6 nghìn tấn, giảm 1,4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.141,4 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm sản lượng nuôi trồng đạt 600,5 nghìn tấn, tăng 2,5%; sản lượng khai thác đạt 540,9 nghìn tấn, tăng 0,5% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 512,7 nghìn tấn, tăng 0,5%)./.