Theo dự thảo, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện như sau:

Một là, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hai là, bảo đảm vốn pháp định theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là 2 tỷ đồng.

Ba là, có trụ sở và phương tiện làm việc đáp ứng theo quy định sau: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức kiểm định phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 2 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 2 năm trở lên. Có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 8m2/người; mỗi kiểm định viên có bộ máy tính và bàn ghế làm việc.

Bốn là, người đứng đầu tổ chức kiểm định bảo đảm điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng; có thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, thẻ còn thời hạn sử dụng; đã tham gia đoàn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc đoàn đánh giá ngoài trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; trong 3 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Năm là, có ít nhất 10 kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp làm việc toàn thời gian.

Giáo dục nghề nghiệp sẽ được quản chặt hơn trước

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, theo dự thảo, đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở khác có hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; Đã được tổ chức kiểm định đánh giá và công nhận kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; Chương trình đào tạo có kết quả kiểm định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đã được tổ chức kiểm định đánh giá và công nhận kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có kết quả kiểm định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định cũng quy định rõ, sau khi Nghị định trên có hiệu lực thi hành thì một số văn bản sẽ chấm dứt hiệu lực. Cụ thể Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 25/03/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quy định về kiểm định viên chất lượng dạy nghề; Bãi bỏ các quy định về cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề quy định tại Thông tư số 42/2011/TT- BLĐTBXH, ngày 29/12/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề./.