Dự kiến, Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc vào ngày 13/12 tới, để xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng, theo Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, về công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến và xem xét thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Cũng tại Phiên họp thứ 18, UBTVQH còn xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022).

Cũng tại Phiên họp, dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến về điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

UBTVQH cũng cho ý kiến về tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

Cũng tại Phiên họp thứ 18, UBTVQH sẽ: Xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của UBTVQH...

Phiên họp dự kiến sẽ dành 1 ngày dự phòng để cho ý kiến về: Chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV; giải pháp xử lý bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2…/.