Theo dự kiến Chương trình, phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 18-19/1. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp, theo Văn phòng Quốc hội.

Ngày mai bắt đầu phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quốc hội

Tại phiên họp này, theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

Liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).../.