“Nội dung phiên họp lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đa dạng, nhiều lĩnh vực, với thời gian chỉ có 2 ngày làm việc, nên đề nghị UBTVQH tập trung cho ý kiến vào những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, các cơ quan hữu quan cử người có thẩm quyền dự phiên họp để tiếp thu ý kiến của UBTVQH…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, khi phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của UBTVQH diễn ra sáng nay (ngày 18/1), theo Văn phòng Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần cho ý kiến vào những nội dung còn ý kiến khác nhau

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 7 của UBTVQH. Ảnh: QH

Về quyết định vấn đề quan trọng, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 2).

“Nếu việc trên được làm sớm, thì giúp cho quá trình phân bổ vốn hoặc điều chỉnh vốn sớm, qua đó sẽ tạo điều kiện cho công tác giải ngân. Từ trước đến nay, giải ngân là điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, lần này Chính phủ có điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư 2021-2025 trong khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội thông qua, chưa tính đến danh mục trong gói Chương trình chính sách tài khóa và tiền tệ để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…”, ông Vương Đình Huệ cho biết.

Cùng với xem xét đề nghị của Chính phủ về bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

Liên quan đến công tác lập pháp, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Dự án luật này đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: bổ sung Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang; Huy hiệu kỷ niệm chương cấp tỉnh; xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng (Luật hiện hành chưa có quy định xử lý đối với pháp nhân)...

Theo Chủ tịch Quốc hội, một nội dung khác được UBTVQH xem xét quyết định tại phiên họp lần này là Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động Văn phòng Quốc hội và thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội.

“Để Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phấn đấu theo mô hình ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả thì cơ quan giúp việc cũng phải theo hướng đó. Đây là Đề án lớn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, cần quyết định sớm để triển khai thực hiện…”, ông Vương Đình Huệ cho biết./.