Tiến độ sắp xếp còn chậm

“Cả nước đã thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã…”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về “Việc thực hiện các Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”, diễn ra hôm nay (ngày 24/2), theo Văn phòng Quốc hội.

Sắp xếp đơn vị hành chính, tiết kiệm được khoảng 2.008,6 tỷ đồng ở đâu?
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở một số địa phương còn lúng túng. Ảnh: QH

Tuy nhiên, ông Tùng cho biết thêm, Đoàn giám sát nhận thấy việc sắp xếp đơn vị hành chính ở một số địa phương có chậm hơn so với tiến độ theo kế hoạch. Trách nhiệm trong việc chậm trễ này có phần là do nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác sắp xếp đơn vị hành chính còn hạn chế; chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện chủ trương, quy định về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

“Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở một số địa phương còn lúng túng. Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có sự nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ hợp lý hơn đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính…”, ông Tùng cho hay.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, về ngân sách nhà nước, theo báo cáo của Chính phủ, đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2019-2021 khoảng 2.008,63 tỷ đồng, Về hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cơ bản đạt kết quả tốt, bảo đảm các chỉ tiêu đề ra...

Tiết kiệm chi ngân sách ở chỗ nào?

Liên quan đến số tiết kiệm chi ngân sách, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính cần có báo cáo bổ sung “tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2019-2021 khoảng 2.008,63 tỷ đồng”, cần nêu rõ hơn tiết kiệm ở đâu, tiết kiệm như thế nào? Báo cáo cần độc lập, chi tiết ở các địa phương nhằm tránh thất thoát.

Sắp xếp đơn vị hành chính, tiết kiệm được khoảng 2.008,6 tỷ đồng ở đâu?
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cần làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu các bộ, ngành địa phương; sắp xếp nhưng cần phải tạo sự đồng thuận trong nhân dân... Ảnh: QH
Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo kế hoạch, Chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” sẽ phải báo cáo UBTVQH cho ý kiến ban hành Nghị quyết giám sát vào tháng 9/2022.

“Đề nghị cần làm rõ thêm và có báo cáo bổ sung như số liệu giảm được 16.321/86.282 thôn, tổ dân phố, thì được tính theo phạm vi nào? Nên chăng Bộ Nội vụ báo cáo thêm, bóc tách, làm rõ hơn số liệu này…”, ông Vương Đình Huệ gợi mở.

Về sắp xếp cán bộ ở cấp huyện còn dôi dư 3.414 người và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa sắp xếp được là 492 người, Chủ tịch Quốc hội băn khoăn về thời gian, lộ trình thực hiện sắp xếp cán bộ khi nào hoàn thành, nguồn lực để tổ chức thực hiện gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương như thế nào? Do vậy, cần bổ sung thêm các nội dung này vào báo cáo.../.