Ngoài ra, dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.354 đồng/lít (giảm 71 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành).

Dầu hỏa: không cao hơn 22.309 đồng/lít (tăng 420 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.981 đồng/kg (tăng 313 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Sau tăng giá, xăng E5RON92 lên 23.339 đồng/lít từ 15h chiều nay
Giá xăng RON95-III lên mức 24.601 đồng/lít.

Đó là nội dung thông báo được liên Bộ Công Thương – Tài chính phát đi vào kỳ điều hành chiều nay, ngày 21/8. Giá các mặt hàng trên được áp dụng kể từ 15h hôm nay.

Bên cạnh đó, liên Bộ không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối các mặt hàng xăng, dầu disel, dầu hỏa, dừng chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut.

Liên Bộ cũng lý giải, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý, để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân./.