Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, hôm nay (ngày 7/11), Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến chất vấn về tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra, ông Phong cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sẽ xử lý nghiêm tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở cơ quan thanh tra
Theo ông Đoàn Hồng Phong, Thanh tra Chính phủ đang tập trung chỉ đạo toàn ngành thanh tra thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công tác phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng Đề án quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp xây dựng báo cáo thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Trên cơ sở đó, ngày 27/10 vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Hiện nay các cấp, các ngành đã và đang triển khai tổ chức thực hiện.

Theo ông Đoàn Hồng Phong, Thanh tra Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra; chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, nhất là những quy định nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra vừa qua Thanh tra Chính phủ đã ban hành…

“Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, nhằm kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.”, ông Phong nói.

Ông cho biết thêm, tiếp tục hoàn thiện quy chế quy định về giám sát nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác giám sát thẩm định, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp có vi phạm.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Phạm Nam Tiến (Đắk Nông) về tình trạng cán bộ thanh tra có những sai phạm trong thời gian vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, quan điểm khi xảy ra các tiêu cực, tham nhũng của cơ quan, tổ chức thanh tra nào và của cá nhân nào sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Về giải pháp trong thời gian tới, ông Phong cho hay, với tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa và tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thanh tra thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra…

“Thanh tra Chính phủ đã và đang chỉ đạo toàn ngành thanh tra triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy định số 131-QĐ/TW của Ban Bí thư...”, ông Phong nói./.