Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Võ Thành Thống, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, các chuyên gia cao cấp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Tại điểm cầu địa phương: có 9 Chủ tịch UBND tỉnh, 44 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 32 Đoàn đại biểu Quốc hội và hơn 1.500 đại biểu là đại diện các sở ban, ngành, cục thống kê các tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu, toàn ngành KH&ĐT phải vừa khắc phục khó khăn, vừa phải chủ động hơn nữa để quyết định tương lai của đất nước, của từng địa phương - Ảnh: Đức Trung

"Chúng ta đang ở thời điểm phải tháo gỡ những khó khăn"

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, qua 6 tháng, mặc dù Việt Nam đạt được tăng trưởng tích cực nhưng tình hình kinh tế nước ta nhìn chung gặp nhiều khó khăn.

"Khó khăn, thách thức" là những cụm từ được Bộ trưởng nhấn mạnh nhiều lần khi đưa ra dự báo trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cho biết Chính phủ đã có nhiều giải pháp để tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến ngành KH&ĐT, Bộ trưởng khẳng định, đây là thời điểm quan trọng khi phải đồng thời thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mà không được chậm trễ.

"Chúng ta đang ở thời điểm phải tháo gỡ những khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2020 cao nhất có thể, có thể hoàn thành mức cao của kế hoạch 5 năm, tạo đà cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Ngành KH&ĐT phải tập trung cao độ để nghiên cứu, tham mưu những chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư phát triển, giải phóng nguồn lực", ông nêu rõ.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, công tác quy hoạch, lập kế hoạch giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và ngành kế hoạch đầu tư nói chung đã làm được rất nhiều việc trong giai đoạn/những năm vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, Bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm, công tác tham mưu ngày càng đáp ứng yêu cầu thể hiện được “tham mưu trúng, tham mưu đúng, tham mưu kịp thời” bảo đảm hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi nhu cầu của thực tiễn.

Tiên phong đổi mới hoàn thiện thể chế

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng cho biết, trong giai đoạn vừa qua, Bộ tiếp tục duy trì và giữ vững vai trò là cơ quan tiên phong và đổi mới trong cải cách thể chế (theo cơ chế thị trường, tách bạch với quản lý Nhà nước với thị trường. Nhiều đạo luật đã được ban hành trong giai đoạn vừa qua, như: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo đối tác công tư…

Bộ cũng đã tập trung các công cụ quản lý Nhà nước ở tầm vĩ mô; tăng cường phân cấp, phân quyền tối đa); sẵn sàng từ bỏ lợi ích vì mục tiêu chung, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phát triển với vai trò là cơ quan kiến tạo phát triển.

“Ví dụ: Tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động trong đầu tư công cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương như quy định danh mục, dự án thẩm định nguồn vốn, giao chi tiết và điều chỉnh chuyển vốn hàng năm giữa các dự án; cắt giảm 22 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý; bãi bỏ quy định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng trở lên và không áp dụng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án của cá nhân, hộ gia đình…”, Bộ trưởng dẫn ví dụ.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ KH&ĐT đang làm mới mình, chuyển mình từ một cơ quan siêu bộ, với những cơ chế xin cho để chuyển sang một cơ quan năng động, thích nghi với xu hướng phát triển, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, đóng vai trò tham mưu chiến lược về kinh tế cho Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; chuyển sang một cơ quan làm công tác hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách kiến tạo phát triển, luôn đồng hành với doanh nghiệp, người dân.

Về công tác tham mưu 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng cho biết, ngay khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Bộ trưởng đã có những chỉ đạo nghiên cứu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách quan trọng, kịp thời (giảm thiệt hại, duy trì sản xuất, nhanh chóng phục hồi), đánh giá, dự báo diễn biến tình hình và tác động của dịch tới tăng trưởng và kinh tế rất sát, rất đúng.

“Sẽ xuất hiện các cấu trúc mới, liên kết mới, trong phát triển kinh tế và chuỗi toàn cầu, đi kèm với đó là cơ hội mới, đây là cơ hội ngàn năm có một cho Việt Nam để nắm bắt phát triển, xây dựng động lực tăng trưởng mới, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số…”, Bộ trưởng khẳng định.

Không phải cứ "ngồi yên thì dòng vốn đầu tư sẽ tự đến"

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết đang có sự chuyển dịch đầu tư rất lớn. Việc này không chỉ xuất phát từ khi dịch Covid-19 bùng phát mà là yêu cầu tự thân của môi trường kinh doanh. Việt Nam đã có nhiều năm tạo ra các điều kiện thuận lợi, lợi thế so sánh nên sẽ thu hút được dòng vốn đầu tư.

Dịch Covid-19 chỉ là chất xúc tác để đẩy nhanh quá trình dịch chuyển đầu tư. Tuy nhiên, không phải cứ "ngồi yên thì dòng vốn đầu tư sẽ tự đến". Do đó, ông nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt để đón đầu dòng vốn này. Nếu không, các công ty đa quốc gia chỉ đến Việt Nam khảo sát mà không chọn để đầu tư.

Mặt khác, các doanh nghiệp đang xem xét những thị trường cạnh tranh quyết liệt với Việt Nam như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Mexico để đặt nhà máy. “Nếu không chuẩn bị tốt, người ta chỉ đến tìm hiểu, chứ chưa chắc đã quyết định đầu tư”, ông nói.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, các bộ ngành, địa phương phải xem xét chuẩn bị nhiều yếu tố nếu muốn thu hút dòng dịch chuyển vốn. Đó là cơ sở hạ tầng, đất đai, kết nối, nguồn nhân lực… Cấp trung ương đưa ra định hướng thu hút vốn FDI, còn các địa phương phải tự đưa ra tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư vào ngành gì, ở đâu, với mục tiêu là tạo ra giá trị gia tăng lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, kết nối được với doanh nghiệp trong nước.

“Phải làm sao tận dụng được cơ hội nghìn năm với Việt Nam, qua đó nhanh chóng tận dụng để cấu trúc nền kinh tế, phát triển trong nước”, ông nói tại hội nghị được kết nối với 63 tỉnh, thành phố.

Công tác quy hoạch cần được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bộ trưởng đánh giá, đây là công tác quan trọng bậc nhất, có tác dụng định hướng cho phát triển lâu dài của ngành, của địa phương; là phương châm, là bản đồ và là con đường phát triển từng địa phương, từng ngành và chung của cả nước.

Việc xây dựng và hoàn thiện quy hoạch địa phương, vùng và ngành có tác động tương hỗ với nhau, ảnh hưởng tới quá trình phát triển của đất nước, do vậy cần phải được quan tâm ở tất cả các cấp, các ngành, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay phần lớn các địa phương đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, chỉ còn lại một số địa phương (6 địa phương) chưa hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch, cần phải tập trung thực hiện.

“Tuy nhiên, nhiệm vụ quy hoạch mới là nhiệm vụ đầu tiên, xây dựng quy hoạch địa phương, vùng và ngành một cách chất lượng, có tính định hướng/dẫn dắt cao, phát huy được thế mạnh, khắc phục được hạn chế, nhưng đồng thời thể hiện được sự kiên kết với các quy hoạch khác và phân định rõ vai trò trong quá trình phát triển là những yêu cầu cần phải được quan tâm”, Bộ trưởng khẳng định.

Càng khống chế sớm bệnh dịch, thì càng có dư địa phục hồi kinh tế

Dự báo tình hình sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cái khó là chưa biết lúc nào hết dịch Covid-19. Khi chưa có vaccine thì tình hình còn khó khăn, chưa thể mở cửa nền kinh tế, chưa biết khi nào mới kết nối lại được chuỗi sản xuất và cung ứng đã bị đứt gãy.

Nói về thành công trong thực hiện mục tiêu kép 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh phải luôn cảnh giác, không được chủ quan. Bài học dịch Covid-19 quay trở lại Đà Nẵng là nhãn tiền và có thể làm tình hình kinh tế chững lại, gây thiệt hại lớn.

“Điều tiên quyết là phải khống chế dịch. Càng khống chế sớm, thì càng có dư địa phục hồi kinh tế, đón nhận cuộc chơi mới, cơ hội mới”, ông nói.

Trong khi đó với vị trí địa lý hiện nay, Việt Nam rất dễ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh một lần nữa. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng trên thế giới và dự báo chỉ khi nào có vaccine thì tình hình mới ổn định trở lại.

Ông cũng dự báo tình hình cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế giữa các đối tác lớn của Việt Nam ngày càng gia tăng, từ đó tạo ra những cơ hội và nguy cơ. Các quốc gia lớn đang tung ra gói cứu trợ lớn, dẫn đến rủi ro cho nền tài chính toàn cầu. Đặc biệt, tâm lý chủ quan với những đặc điểm cố hữu về chấp hành pháp luật chưa nghiêm ở nước ta là rủi ro rất lớn. Do đó, tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm được dự báo có nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh hiện tại, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần thực hiện tốt các chính sách, giải pháp điều hành, thực thi các chính sách đã ban hành. Trong đó có thể xem xét kéo dài thời gian thực hiện các chính sách đã ban hành, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống người dân.

Ông cũng cho biết có thể sẽ đề xuất các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp mới. Nhưng, để làm được việc đó cần xác định đối tượng cần tập trung là ai (doanh nghiệp, công nhân, người dân…)? Ngành kinh tế nào cần tập trung (dịch vụ, du lịch, dệt may và da giày…)? Lĩnh vực nào cần quan tâm (lao động và việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế… các nhóm ngành xã hội)? thời gian thực hiện và áp dụng chính sách? Dự kiến quy mô nguồn lực thực hiện? tổ chức triển khai thực hiện?

“Cần xác định một số công việc/ đối tượng cần phải ưu tiên thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 để đảm bảo nguồn lực, tránh dàn trải với phương châm duy trì sản xuất, nắm bắt cơ hội phát triển. Ví dụ như hợp tác đầu tư nước ngoài nêu trên; hoàn thiện thể chế để tháo gỡ khó khăn; đẩy nhanh hơn đầu tư công đối với các công trình quan trọng quốc gia, ứng dụng số, công nghệ thông tin… để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, năm 2020 là năm có vai trò rất quan trọng, năm mà các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng định hướng phát triển của mình trong 5 năm tới 2021-2025, ở địa phương là các báo cáo chính trị, các bộ ngành là kế hoạch 5 năm. Do vậy, theo ông, cần tập trung ngay vào các báo cáo này, vì nếu không sẽ không có cơ hội để điều chỉnh, bổ sung trong 5 năm tới.

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Bộ trưởng nhấn mạnh phải gắn với thực tiễn là dịch đang diễn ra phức tạp, cơ hội phụ thuộc vào khả năng phục hồi kinh tế của thế giới. Đặc biệt, cũng cần xem xét tới khả năng lớn trong năm 2021 sẽ là có vắc Xin hoặc thuốc điều trị Covid-19. Đây là cơ hội cho các quốc gia kiểm soát được dịch bệnh và sớm tăng tốc trở lại sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, theo Bộ trưởng, cạnh tranh địa chính trị, thương mại, đầu tư trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; tuy nhiên khả năng cơ hội phục hồi kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ gia tăng tỷ lệ thuận với khả năng điều trị bệnh.

Vì thế, trong năm 2021 cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả đại dịch, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2020 chuyển qua đồng thời phải chuẩn bị ngay các giải pháp để sớm tăng tốc trở lại nền kinh tế, bắt kịp cơ hội phục hồi kinh tế thế giới.

“ Xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cần phải gắn với bối cảnh năm 2020 và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để vừa đảm bảo phản ánh được các yếu tố khách quan nhưng cũng thể hiện ý chí, mục tiêu phát triển được nêu tại các báo cáo chính trị của các địa phương”, Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 vừa qua. Từ đó phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với địa phương, ngành hay lĩnh vực mình phụ trách làm cơ sở xây dựng các giải pháp đột phá cho phát triển.

“Dự báo tình hình trong thời gian tới, đánh giá khả năng huy động các nguồn lực một cách chính xác để xác định các mục tiêu phát triển hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn phát triển”, Bộ trưởng lưu ý.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Đức Trung

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm

“Chúng ta đã nghe và thấy những cố gắng, nỗ lực và đóng góp của Bộ KH&ĐT, các sở KH&ĐT nói riêng và ngành kế hoạch và đầu tư nói chung trong công tác tham mưu điều hành phát triển của từng ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua và 6 tháng đầu năm 2020”, Bộ trưởng chia sẻ, “Chúng ta cũng thấy sự đổi mới không ngừng trong xây dựng thể chế, những vấn đề này là rất khó khăn nhưng chúng ta đã cùng nhau vượt qua để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”.

Khẳng định, trong những tháng còn lại của năm 2020, những khó khăn này còn tăng lên gấp bội do đại dịch Covid-19, dịch bệnh khác, thiên tai, hạn hán, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, lao động và việc làm cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội…, “nhưng chúng tôi tin tưởng rằng “cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua”, Bộ trưởng phát biểu.

Năm 2020 cũng là năm đặc biệt, năm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư, là năm mà chúng ta cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, lấy kết quả công việc là thành tích thiết thực để thi đua, chào mừng 75 năm thành lập ngành.

Để làm được, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương, các đồng chí từ các bộ, cơ quan trung ương quan tâm, tập trung và 08 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế và các quy định mới

Đối với các địa phương, cơ quan trung ương, Bộ trưởng chỉ rõ, cần tiếp tục đổi mới công tác hoàn thiện thể chế hơn nữa theo tinh thần đổi mới, tháo gỡ mọi vướng mắc và khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của đất nước, người dân và doanh nghiệp; Cần có những phương cách đổi mới, sáng tạo để phổ biến các quy định mới của pháp luật; tổ chức hỏi – đáp nhanh và chính xác trên môi trường mạng thông qua các diễn đàn trao đổi, các trang thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp có cùng cách hiểu, giảm bớt chi phí, thuận lợi trong giao dịch và hộ trợ phát triển; Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của mình; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Đối với các đơn vị trong Bộ, Bộ trưởng yêu cầu, cần tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện một số luật như Luật Thống kê, Luật Đấu thầu để có cái nhìn khách quan, thấu đáo vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngay trong năm 2020; Triển khai tổ chức ngay các chương trình phổ biến, giải đáp thắc mắc việc thi hành các quy định tại Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tới các tổ chức, doanh nghiệp và người dân quan tâm.

Trong năm 2020 việc sửa đổi 04 nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; đầu tư ra nước ngoài; quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; Hoàn thiện 06 đề án nghiên cứu đã được giao làm cơ sở xây dựng các chính sách và tổ chức triển khai thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, về tham mưu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021.

Đối với kế hoạch 2020, theo Bộ trưởng, các địa phương và cơ quan trung ương cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư tại các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc phòng, Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt các hồ sơ dự án đầu tư còn đang tồn đọng; kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

“Rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế”, Bộ trưởng chỉ rõ.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu, trước ngày 31/7/2020, hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các dự án; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang). Bám sát tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư công để bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo quy định về phòng, chống dịch; Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

Về vấn đề giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho rằng, cần ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chỉnh vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.

“Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan nếu không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và cá nhân có liên quan năm 2020 trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100%”, Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, cần thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp…

Đối với kế hoạch 2020, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Bộ KH&ĐT: phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, chủ động tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đầu hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra; Thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, dự báo các tác động, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chuẩn bị tốt các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý của năm 2020 phục vụ các phiên họp Chính phủ thường kỳ, các cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ và họp báo thường kỳ của Chính phủ. Theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ. Tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương giữa các dự án chậm tiến độ và các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt, dự án khẩn cấp ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trong tháng 10 năm 2020 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 2021, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Bộ phải kịp thời hướng dẫn, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trình các cấp có thẩm quyền theo quy định; Hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/NQ-UBTBVQH14 của UBTV Quốc hội.

Thứ ba, về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Bộ phải rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh và đề xuất phương án hoàn thiện nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật nói chung và bảo đảm thi hành Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nói riêng.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật sửa đổi các luật có liên quan để đơn giản hóa điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 68/NĐ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thứ tư, về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

- Bám sát tình hình, đánh giá và dự báo xu thế chuyển dịch dòng vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt, chịu nhiều tác động từ xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, chịu thay đổi sâu sắc và tác động suy thoái toàn cầu của đại dịch Covid-19;

- Tổ chức và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 24/7/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị;

- Làm tốt vai trò cơ quan Thường trực Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, về quản lý đấu thầu, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Bộ trưởng giao cho các đơn vị trong Bộ nghiên cứu hài hòa và thống nhất, tránh chồng chéo quy định giữa các Luật đấu thầu, xây dựng, đất đai, PPP và ngân sách nhà nước; Hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật hệ thống, từ năm 2021 sẽ vận hành Hệ thống đầu thầu qua mạng mới tiên tiến, hiện đại hơn; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh, đảm bảo đầy đủ, toàn diện; giúp toàn bộ quá trình từ lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng được thực hiện trên môi trường mạng.

“Lập đường dây nóng để hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các quy định về đấu thầu, đấu giá đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư”, Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

Thứ sáu, về triển khai công tác Quy hoạch

Đối với các địa phương, Bộ trưởng yêu cầu 6 địa phương còn lại sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo cơ sở xây dựng quy hoạch địa phương.

Các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long cần phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT cùng các cơ quan liên ngành hoàn thiện quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với các đơn vị trong Bộ KH&ĐT, Bộ trưởng yêu cầu sớm trình Hội đồng quy hoạch quốc gia ban hành Khung định hướng lập quy hoạch tổng thể quốc gia, đề xuất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội vào đầu quý IV năm 2020; Đôn đốc và hướng dẫn các địa phương triển khai lập quy hoạch tỉnh đảm bảo tính thống nhất; Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch; quy định chuẩn hóa các đầu vào, đầu ra phục vụ việc lập quy hoạch.

Thứ bảy, về công tác thống kê

Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Sớm thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và lên phương án điều tra thí điểm.

“Nghiên cứu đổi mới nhanh phương pháp thu thập, điều tra số liệu trong toàn ngành thống kê, bảo đảm mục tiêu đáp ứng kịp thời theo thời gian thực đối với các chỉ tiêu thống kê nhanh chóng, kịp thời, chính xác kết quả”, Bộ trưởng nêu rõ.

Thứ tám, về công tác khác

Bộ trưởng yêu cầu phải triển khai thực hiện đúng tiến độ với chất lượng tương đối tốt với 24 đề án, báo cáo được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, cần chuẩn bị tốt 03 hội nghị toàn quốc còn lại của năm 2020 để sẵn sàng tổ chức theo kế hoạch.

“Cơ quan trong Bộ KH&ĐT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ, cơ quan trung ương và các Sở KH&ĐT thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu, phấn đấu hoàn thành với chất lượng cao, đúng tiến độ”, Bộ trưởng kết luận.

Các sở KH&ĐT phải bám sát tình hình của địa phương mình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh/thành phố kịp thời, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư công.

Các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành kế hoạch đầu tư của các bộ, cơ quan trung ương phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong trong cơ quan mình, kịp thời tham mưu, ban hành các quy định để kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, toàn ngành KH&ĐT sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 để khẳng định vị thế Bộ KH&ĐT nói riêng, ngành kế hoạch và đầu tư là cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế cho Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

“Bộ KH&ĐT là cơ quan nói là làm, xây dựng chính sách và hành động để thực hiện hóa ý tưởng, chính sách vào cuộc sống”, Bộ trưởng khẳng định.

Nhiệm vụ hết sức nặng nề, vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với từng cơ quan, đơn vị là hết sức cấp bách. “Chúng ta phải triển khai nhiệm vụ với tinh thần cao hơn, làm được một thì phải cố gắng hai. Ngành cần phải chắt chiu cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư công. Vừa khắc phục khó khăn, vừa phải chủ động hơn nữa để quyết định tương lai của đất nước, của từng địa phương” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ. /.