Thứ sáu 30/07/2021 16:32 | Liên hệ Tòa soạn ISSN: 2734 - 9365
Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017: Còn nhiều thách thức và vướng mắc trong quá triển khai thực hiện
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Hệ thống quy hoạch đô thị còn thiếu đống bộ
Cần có quy hoạch tổng thể quốc gia để tạo lập không gian phát triển
Luật Quy hoạch phải xóa được tình trạng "tân quan, tân quy hoạch"
Tái cơ cấu không thể không thay đổi cách làm quy hoạch
Vì sao Luật Quy hoạch giờ mới được trình ra Quốc hội?
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021