Trong chương trình làm việc hôm nay, (ngày 30/5), Quốc hội thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Trong quá trình các đại biểu Quốc hội thảo luận, các thành viên Chính phủ đã có nhiều ý kiến giải trình cụ thể.

Hoàn thành một khối lượng lớn các loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị…
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giải trình đại biểu Quốc hội (ảnh: Quốc hội)

Giải trình một số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực ngành xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, theo quy định tại Điều 28 Luật Quy hoạch năm 2017, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng khu chức năng thực hiện theo pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng. Tuy còn những tồn tại, hạn chế nhất định, nhưng hệ thống quy hoạch theo pháp luật chuyên ngành về xây dựng và đô thị, sau khi Luật Quy hoạch được ban hành có hiệu lực, đến nay đang được triển khai thực hiện ổn định, về cơ bản không có vướng mắc và ngày càng được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm hơn. Đến nay đã hoàn thành một khối lượng lớn các loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

“Hiện các khu kinh tế ven biển, các khu kinh tế cửa khẩu hay các khu chức năng khác như: các khu du lịch, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu giáo dục đào tạo…, sau khi được thành lập được đều được phê duyệt quy hoạch xây dựng theo quy định…”, ông Nghị cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có thể nói là kể từ sau khi Luật Quy hoạch được ban hành và có hiệu lực, các loại quy hoạch theo pháp luật chuyên ngành xây dựng và đô thị đã và vẫn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, là cơ sở đầu tiên cho việc lọc các dự án đầu tư, định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội ở các vùng, các địa phương.

Về ý kiến quy hoạch chung đô thị lập theo Luật Quy hoạch đô thị, quy hoạch tỉnh lập cho các thành phố trực thuộc Trung ương theo Luật Quy hoạch năm 2017 có sự trùng lắp, ông Nghị cho biết, theo quy định tại Khoản 8, Điều 3 Luật Quy hoạch, quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng không gian, các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Hoàn thành một khối lượng lớn các loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị…
Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, việc đưa tất cả những yêu cầu, mục tiêu phát triển cùng xuất hiện trong một quy hoạch là một điều rất khó khăn trên thực tế (ảnh: Quốc hội)

Liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, tiếp thu những ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, quy hoạch sử dụng đất đai và một số quy hoạch khác đều là những quy hoạch tích hợp. Việc đưa tất cả những yêu cầu, mục tiêu phát triển cùng xuất hiện trong một quy hoạch là một điều rất khó khăn trên thực tế.

Cũng theo ông Hà, hiện chúng ta đã có Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tháo gỡ khó khăn trong tổ chức, thực hiện Luật Quy hoạch. Nghị quyết này đã tháo gỡ những khó khăn về mặt kỹ thuật, để giải quyết những vấn đề mới.

“Đi liền với thực hiện lập đồng thời các quy hoạch, cũng cần phối hợp có hiệu quả hơn nữa giữa các cấp, các ngành trong việc lập quy hoạch. Bên cạnh quản lý chặt chẽ và hợp lý các quy hoạch, cần tích hợp các quy hoạch để đảm bảo mối quan hệ hữu cơ, hài hòa và thống nhất giữa các quy hoạch…”, ông Hà giải trình./.