Thứ hai 15/08/2022 16:33 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Lãi suất cho vay mua, thuê nhà ở xã hội là 4,8%
Năm 2017: Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%
Tồn kho bất động sản còn 31.842 tỷ đồng
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021